Małgorzata Chyła: Mój cel to godne zarobki nauczycieli

Chcę mieć wpływ na to, kto, czego i jak  uczy moje dzieci i wnuki. Mój cel to: dobra – publiczna edukacja, sprawna służba zdrowia oraz praca dla każdego.

Z Małgorzatą Chyłą, kandydatką do Sejmu*, prezesem Oddziału ZNP w Koszalinie, rozmawia Jarosław Karpiński

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować do Sejmu?

– W Sejmie potrzebni są ludzie, którzy znają faktyczne problemy naszej edukacji i chcą mieć wpływ na kierunek ich zmian. W swojej pracy zawodowej, związkowej  i politycznej wielokrotnie współpracowałam z różnymi partiami politycznymi, ugrupowaniami i instytucjami – mającymi wpływ na nasze codzienne życie. Wiem, że „POLITYKA” jest wszędzie… w sklepie, kiosku na stacji benzynowej itp. i to od NAS zależy bardzo wiele. Chcę mieć wpływ na to, kto, czego i jak  uczy moje dzieci i wnuki.

Co chciałaby Pani zrobić w Sejmie dla nauczycieli?

–  Chcę mieć wpływ na rzetelny przekaz informacji dotyczących pracy  i  płacy nauczycieli i pracowników oświaty.  Chcę mieć wpływ na wychowanie młodych ludzi w duchu tolerancji i poszanowania wszelkiej inności.  Wszelkie zmiany  dotyczące nauczycieli i pracowników oświaty nie mogą być wprowadzane rewolucyjnie. Każdorazowo powinny być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami społecznymi z ekspertami i praktykami znającymi zagadnienia  oświatowe.

Chcę mieć wpływ na dobrą publiczną edukację, która pozwoli każdemu, na miarę swoich możliwości, przygotować się do życia, odnalezienia miejsca pracy zapewniającego spokojną egzystencję  w dorosłym życiu.

Według danych PKW większość kandydatów i kandydatek jako zawód podaje „nauczyciel”. Dlaczego właśnie na Panią warto oddać głos?

–  Bo mam w sobie pokłady energii do działania, jestem skuteczna i mam wystarczające doświadczenie w pracy z ludźmi. Mój cel to: dobra – publiczna edukacja, sprawna służba zdrowia oraz praca dla każdego… Godne zarobki  nauczycieli.

Dziękuję za rozmowę.

*Małgorzata Chyła kandyduje do Sejmu w okręgu wyborczym nr 40 (Koszalin)  z listy nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica) z miejsca nr 16.

Fot. Materiały prasowe