Matura 2023: CKE publikuje materiały pomocnicze dla polonistów

Nauczyciele języka polskiego mogą już zapoznać się z materiałami pomocniczymi dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2023 roku opracowanymi przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Materiały mają pomóc w lepszym przygotowaniu uczniów do egzaminu dojrzałości

Pierwszą z publikacji zatytułowano „Funkcjonalne wykorzystanie utworów literackich w wypracowaniu”.

Jej autorami są eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, którzy próbują wyjaśnić m.in., co oznacza odwołanie się do utworu literackiego w wypracowaniu i na czym polega funkcjonalne wykorzystanie utworu literackiego i na co zwracać uwagę doskonaląc umiejętności ucznia w tym zakresie. W materiale znaleźć można ponadto ćwiczenia dotyczące funkcjonalnego wykorzystania utworów literackich.

Druga publikacja to „Kompetencje literackie i kulturowe w wypracowaniu na poziomie rozszerzonym”, w którym autorzy postarali się wytłumaczyć m.in. czym różni się wypracowanie na poziomie podstawowym od wypracowania na poziomie rozszerzonym oraz w jaki sposób oceniane są w wypracowaniu kompetencje literackie i kulturowe.

Materiały CKE można dostępne są TUTAJ

(PS, GN)