Matura do zmiany – od 2023 r.

W 2023 r. maturzyści przystąpią do egzaminu na nowych zasadach. Czekają ich m.in. dwa zadania na egzaminie ustnym z języka polskiego, wydłużenie czasu na rozwiązanie arkusza z niektórych przedmiotów oraz nowe reguły egzaminu z informatyki

Tak wynika z opublikowanego w „Dzienniku Ustaw” rozporządzenia MEiN w sprawie egzaminu maturalnego.

Obecnie na egzaminie maturalnym z języka polskiego w części ustnej zdający opracowują jedno zadanie składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia.

To się jednak zmieni. Jak podkreśliło ministerstwo edukacji, w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów: kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego oraz tworzenia wypowiedzi i samokształcenia.

“Podstawa zawiera również wykaz obowiązkowych lektur dla uczniów tych szkół. Proponuje się, aby zestaw zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zawierał 2 zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem” – czytamy w uzasadnieniu MEN do rozporządzenia.

Natomiast sam egzamin ustny z języka polskiego ma przebiegać podobnie, jak obecnie.

Zdający wylosuje zestaw zadań i będzie miał nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi. Egzamin potrwa nie dłużej niż 15 minut i będzie składał się z dwóch części – przez około 10 minut zdający poprowadzi wypowiedź dotyczącą wylosowanych zadań, następnie przez około 5 minut zdający porozmawia z zespołem przedmiotowym na temat zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań lub do jednego z dwóch zadań, utworu literackiego albo innego tekstu kultury, w tym materiału ikonograficznego, dołączonego do polecenia oraz treści utworów literackich i innych tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi.

Podczas egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki zdający rozwiąże zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Rozwiązanie zadania lub zadań może być zapisane na informatycznym nośniku danych. W czasie trwania egzaminu zdający ma pracować przy wydzielonym stanowisku komputerowym i korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu. System informatyczny wykorzystywany na egzaminie ma być przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.

Więcej na ten temat – w następnym numerze „Głosu”

(PS, GN)