Maturzyści na start!

Około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników przystąpi we wtorek 4 maja do egzaminu maturalnego. To druga z rzędu matura bez części ustnej egzaminu. Młodzież sprawdzi swoją wiedzę i umiejętności po ponad 200 dniach nieprzerwanej nauki zdalnej z powodu pandemii koronawirusa

Tradycyjnie już matura rozpocznie się o godzinie 9.00, gdy absolwenci zmierzą się z arkuszem z języka polskiego na poziomie podstawowym. O godzinie 14.00 zaś część z nich rozwiąże arkusz z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.

W środę 5 maja czeka abiturientów czeka egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – historia muzyki na poziomie rozszerzonym. Czwartek 6 maja to z kolei egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i historia muzyki na poziomie rozszerzonym.

Część pisemna egzaminu potrwa do 20 maja.

Część ustną egzaminu zaplanowano na 19-21 maja wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, zrezygnowano z organizacji części ustnej egzaminu maturalnego z powodu pandemii. Mowa jest tu o 842 egzaminach w tym: 34 egzaminach z języka polskiego, 758 egzaminach z języka angielskiego, 5 egzaminach z języka francuskiego, 2 egzaminach z języka hiszpańskiego, 34 egzaminach z języka niemieckiego, 6 egzaminach z języka rosyjskiego i 3 – z języka włoskiego.

Tegoroczna matura jest historyczna także z innego powodu. W 2021 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych nie w podstawie programowej, ale w wymaganiach egzaminacyjnych określonych w grudniu ub.r. przez ministerstwo edukacji.

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. zadeklarowali:
1) uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum, tj. tegoroczni (2021) absolwenci (ok. 271 000 osób, które przystąpią do ok. 1 308 100 egzaminów w części pisemnej)
2) absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2020 włącznie; ok. 209 000 egzaminów), którzy zdecydowali się:
a) przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub
b) przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub
c) przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik
3) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 400 egzaminów w części pisemnej)

Około 271 000 zdających, którzy ukończyli liceum lub technikum w roku szkolnym 2020/2021, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:
język polski – na poziomie podstawowym
matematyka – na poziomie podstawowym
język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W tym roku zdający nie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – to kolejna zmiana wywołana pandemią. Każdy absolwent jednak może przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów najczęściej są podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie wyższe.

Na maturę bez przedmiotu dodatkowego zdecydowało się jedynie 13,5 proc. absolwentów. Jeden przedmiot zamierza zdawać 26,9 proc. absolwentów, dwa przedmioty – 29,3 proc., trzy przedmioty – 24,7 proc, cztery przedmioty – 5 proc., pięć przedmiotów – 0,5 proc., a sześć przedmiotów – 0,1 proc.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2021 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:
język angielski – 158 412 osób (tj. 58,5 proc. absolwentów 2021 r.)
matematyka – 74 603 osoby (tj. 27,5 proc. absolwentów 2021 r.)
język polski – 57 758 osób (tj. 21,3 proc. absolwentów 2021 r.)
geografia – 53 884 osoby (tj. 19,9 proc. absolwentów 2021 r.)
biologia – 44 264 osoby (tj. 16,3 proc. absolwentów 2021 r.)
chemia – 25 816 osób (tj. 9,5 proc. absolwentów 2021 r.)
fizyka – 19 883 osoby (tj. 7,3 proc. absolwentów 2021 r.)
historia – 17 982 osoby (tj. 6,6 proc. absolwentów 2021 r.)
wiedza o społeczeństwie – 15 817 osób (tj. 5,8 proc. absolwentów 2021 r.)
informatyka – 9 086 osób (tj. 3,4 proc. absolwentów 2021 r.)
język niemiecki – 5 030 osób (tj. 1,9 proc. absolwentów 2021 r.)
historia sztuki – 3 389 osób (tj. 1,3 proc. absolwentów 2021 r.)

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2021 r. (w terminie głównym) we współpracy z  okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowano 239 różnego rodzaju arkuszy oraz 59 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone mają być również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Tegoroczna matura, podobnie jak inne egzaminy, przeprowadzona zostanie w warunkach ścisłych rygorów sanitarnych. Na egzamin będzie mogła przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów choroby. Ozdrowieńców i zaszczepionych nie będą dotyczyły restrykcje związane z izolacją i kwarantanną osób bliskich. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej – tak wynika z wytycznych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W wytycznych nie ma natomiast m.in. limitów uczniów w salach egzaminacyjnych.

Czy podczas egzaminów trzeba będzie nosić maseczki? CKE opublikowała wytyczne

(PS, GN)