MEiN do samorządów: Zapowiedzi wprowadzenia zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii są bezzasadne

Ministerstwo Edukacji i Nauki w specjalnym komunikacie podkreśliło, że wysokie ceny energii i brak opału nie mogą być powodem wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach. Resort zaapelował do dyrektorów, by „w sytuacji problemów” kontaktowali się z kuratoriami oświaty.

„Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów umożliwiających przejście na naukę zdalną w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów z powodów nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi podstaw do rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy, w szczególności z organizacji zaopatrzenia w ciepło jakiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy” – czytamy w specjalnym komunikacie MEiN.

Jak tłumaczy resort przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do niskich temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów funkcjonują od 2003 r. „Regulują sytuacje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast nie zwalniają i nie mogą być pretekstem dla organu prowadzącego do rezygnacji z obowiązków określonych w przepisach prawa” – napisano w komunikacie.

„W sytuacji problemów związanych z realizacją zadań własnych gminy zwracamy się do dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych o kontakt z kuratorami oświaty i poinformowanie o zaistniałych problemach” – podkreślono.

MEiN uspokaja, że rząd „przygotował szereg rozwiązań osłonowych m.in. dla jednostek systemu oświaty.

”Przewidziane są rekompensaty, dodatki, zamrożenie cen gazu, a także środki dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wzrostu cen energii, zakupu opału” – wskazano. „Nie widzimy przesłanek do tego, aby organy prowadzące rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału” – napisano.

Przypomnijmy, że kilka dni temu weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola, szkoły i placówki albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego będą obowiązani do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie tylko z powodu pandemii ale np. „z powodu temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów”

Niektórzy samorządowcy np. prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz ostrzegali w ostatnich dniach że z powodu wysokich cen energii „nauka zdalna z powodu temperatury jest realna”.

(JK, GN)

Mróz zamknie szkoły? Nowe rozporządzenie MEiN ws. organizacji nauki zdalnej weszło w życie