MEiN dzieli pieniądze na „rozwój potencjału infrastrukturalnego”. Do wzięcia jest 40 mln zł

Do 23 września br. ministerstwo edukacji będzie zbierało wnioski dotyczące udziału w nowym programie „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Pomiędzy organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania trafi 40 mln zł

Jak poinformował resort edukacji, w ramach programu dotacje celowe trafią na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:
* zakupem nieruchomości,
* budową obiektu,
* dostosowaniem obiektu,
* zakupem wyposażenia.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na kwotę od 50 tys. zł do 5 mln zł. Trwałość planowanej inwestycji nie może być krótsza niż 5 lat. Realizacja inwestycji musi się zakończyć do 31 grudnia 2022 r. Inwestycja nie może mieć charakteru komercyjnego.

Cele program są niezwykle ogólne:
* wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania,
* wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
* wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym,
* rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
* wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

Więcej na ten temat – TUTAJ.

(PS, GN)