MEiN zmieniło rozporządzenie o kwalifikacjach. Spore zmiany czekają pedagogów specjalnych

Tylko do końca sierpnia 2026 r. ukończenie m.in. studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej będzie dawało nauczycielom kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się zmienione rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Jedno z rozwiązań dotyczy wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (§ 40 rozporządzenia).

„Przyjęto, że w przypadku osoby, która miałaby być zatrudniona na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej, a która ukończyła studia inne niż w zakresie pedagogiki specjalnej lub pedagogiki albo na innym kierunku niż pedagogika specjalna, do zatrudnienia na tym stanowisku do dnia 31 sierpnia 2026 r. będzie wystarczające ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

To oznacza, że od 1 września 2026 r. w szkołach i przedszkolach na stanowisku pedagoga specjalnego nie będzie można zatrudniać osób, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej, zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej.

„Rozwiązanie to było konsultowane ze środowiskiem akademickim przed wprowadzeniem tego przepisu rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1769). W ramach konsultacji tego przepisu zgłoszono potrzebę zapewnienia odpowiedniego okresu niezbędnego dla pojawienia się na rynku pracy osób, które będą spełniały wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego określone w § 28 rozporządzenia” – uzasadniło tę decyzję MEiN.

Jednocześnie, zgodnie z § 37 rozporządzenia nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Jeśli jednak nauczyciel z np. studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki specjalnej będzie chciał po 1 września 2026 r. zmienić pracę i zatrudnić się w innej szkole, to funkcji pedagoga specjalnego już nie obejmie.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)