MEN jednak nie zabierze nauczycielom urlopu…

Na wniosek posłów Lewicy Sejm odrzucił propozycję rządu w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 umożliwiającą ministerstwu edukacji odebranie nauczycielom części tegorocznego urlopu

„Lewica murem za nauczycielami – i z sukcesem! Sejm przyjął właśnie poprawkę Lewicy ws. Karty Nauczyciela. Minister edukacji NIE będzie mógł dowolnie zmieniać ustawowych przepisów o urlopach i awansie zawodowym nauczycieli” – poinformowała na swoim koncie na Twitterze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy.

„Sejm odrzucił wniosek rządu w sprawie nadzwyczajnych uprawnień MEN do zmiany Karty. Podziękowania dla Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i wszystkich posłów, którzy głosowali za odrzuceniem poprawki” – skomentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Chodzi o przyjęty w ubiegłym tygodniu przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0).

W projekcie znalazł się m.in. art. 50. Zgodnie z nim, w 2020 roku minister edukacji, w drodze rozporządzenia, będzie mógł “wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (…) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19”.

Niestety w uzasadnieniu do projektu ustawy zabrakło nawet słowa wyjaśnienia, o co konkretnie chodzi. Można się było jedynie domyślać, że MEN – w drodze rozporządzenia – wprowadziłby ograniczenia w urlopach wypoczynkowych nauczycieli po to, aby przeprowadzić egzaminy oraz rekrutację do szkół średnich.

Przypomnijmy:
* egzamin maturalny ma się rozpocząć 8 czerwca (tradycyjnie testem z języka polskiego), potrwa do 29 czerwca i będzie miał wyłącznie charakter pisemny (część ustna nie zostanie przeprowadzona)
* egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16-18 czerwca br.
* egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – od 22 czerwca do 9 lipca br.
* egzaminy zawodowe – od 17 do 28 sierpnia br.
* wyniki egzaminu ósmoklasisty pojawią się do końca lipca (termin dodatkowy – 7-9 lipca), co oznacza, że dopiero na przełomie lipca i sierpnia rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich. Szkoły mają bowiem otrzymać zaświadczenia do 31 lipca.
* dodatkowy termin egzaminu maturalnego przewidziano na 8-14 lipca. To oznacza, że wyniki matury uczniowie poznają do 11 sierpnia. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczony zostanie na 8 września. Pełne wyniki matury poznamy więc do 30 września.

Na szczęście pomysł ten ostatecznie upadł.

(PS, GN)