MEN o wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – przypomniało ministerstwo edukacji. Kuratorzy mają sprawdzać, jak szkoły wywiązują się z tego obowiązku

Resort edukacji przypomniał o poradniku dotyczącym kształcenia na odległość, w którym znalazły się także porady i wskazówki dotyczące metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

MEN radzi: Niech uczniowie wezmą odpowiedzialność za swoją naukę

“Na udostępnionej szkołom Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl zostały zamieszczone różnego rodzaju materiały edukacyjne przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej” – czytamy w komunikacie MEN. Materiały te zostały dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Platforma spełnia warunki WCAG 2.0 na poziomie AA.

MEN zachęca ponadto do skorzystania z zasobów udostępnionych po zalogowaniu na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.adaptacje.ore.edu.pl

Można tam znaleźć m.in. zaadaptowane wersje serii podręczników Szkolni Przyjaciele dla klas I-III, dostosowane odpowiednio do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją w postaci:
* dostosowanego podręcznika dopuszczonego do kształcenia specjalnego ww. grupy uczniów,
* zeszytów piktogramów zawierających symbole PCS,
* aplikacji multimedialnej rozszerzonej o symbole PCS oraz nagrania w polskim języku migowym (PJM),
* książki pomocniczej stanowiącej nieodzowną pomoc dla nauczyciela uczącego uczniów z wymienioną powyżej niepełnosprawnością,
* słabowidzących w postaci adaptacji podręcznika w druku powiększonym.

“Dodatkowo ze strony ORE można pobrać materiały edukacyjne w postaci adaptacji podręczników w druku powiększonym – dla uczniów słabowidzących uczęszczających do klas IV-VIII szkoły podstawowej. Są tu materiały do takich przedmiotów jak m.in.: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, chemia, fizyka czy wiedza o społeczeństwie” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

W strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej można natomiast znaleźć materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dla uczniów klas IV-VIII mających trudności w uczeniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie.

MEN poinformowało, że organizacja kształcenia i wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami jest na bieżąco monitorowana przez kuratorów.

“Szkoły, w tym specjalne, których działalność została zawieszona, mają obowiązek organizowania kształcenia zdalnego” – podkreślił resort Dariusza Piontkowskiego. Według MEN, kształcenie zdalne prowadzi 100 proc. szkół specjalnych.

“Aby wzmocnić sposób realizacji działań adresowanych do dzieci i młodzieży potrzebujących szczególnego wsparcia, skierowaliśmy list do kuratorów oświaty, w którym podkreślimy potrzebę zwrócenia uwagi na kształcenie na odległość uczniów z niepełnosprawnościami” – zapewniło ministerstwo.

I dalej: “W sytuacji zagrożenia epidemicznego rodzice oczekują konkretnej pomocy oraz merytorycznej wiedzy i umiejętności do przejęcia w możliwym dla siebie zakresie zadań specjalistów. To niezbędne do kontynuowania terapii. W liście poprosiliśmy kuratorów o zaapelowanie do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, które prowadzą zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia z zakresu tzw. specjalistycznej rewalidacji, aby objęli je szczególnym nadzorem pedagogicznym”.

(PS, GN)