MEN zabierze nauczycielom część urlopu wypoczynkowego?

W związku z epidemią koronawirusa rząd zamierza ograniczyć nauczycielom prawo do urlopu wypoczynkowego. Tak wynika z przygotowanego przez rząd trzeciego pakietu zmian w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Jeżeli ktoś sądzi, że po długich tygodniach pracy w wyjątkowo ciężkich warunkach, po dodatkowych godzinach przeznaczonych na przygotowanie się do zdalnych lekcji, rozpoczynaniu dnia pracy wczesnym rankiem, a kończeniu go późnym wieczorem, nauczyciele będą mogli odpocząć w okresie wakacji, to nic z tego. Rząd przygotował właśnie przepisy, które mogą pozbawić nauczycieli należnego im odpoczynku.

Ankieta Głosu. Zobacz wyniki:

Nauczycielu, ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem, prowadząc zdalne kształcenie?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Chodzi o przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy-o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W projekcie znalazł się m.in. art. 50. Zgodnie z nim, w 2020 roku minister edukacji, w drodze rozporządzenia, będzie mógł „wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (…) w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19”.

Niestety w uzasadnieniu do projektu ustawy nie ma nawet słowa wyjaśnienia, o co konkretnie chodzi. Można się jedynie domyślać, że MEN – w drodze rozporządzenia – wprowadzi ograniczenia w urlopach wypoczynkowych nauczycieli po to, aby przeprowadzić egzaminy oraz rekrutację do szkół średnich.

Przypomnijmy:
* egzamin maturalny ma się rozpocząć 8 czerwca (tradycyjnie testem z języka polskiego), potrwa do 29 czerwca i będzie miał wyłącznie charakter pisemny (część ustna nie zostanie przeprowadzona)
* egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16-18 czerwca br.
* egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – od 22 czerwca do 9 lipca br.
* egzaminy zawodowe – od 17 do 28 sierpnia br.
* wyniki egzaminu ósmoklasisty pojawią się do końca lipca (termin dodatkowy – 7-9 lipca), co oznacza, że dopiero na przełomie lipca i sierpnia rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich. Szkoły mają bowiem otrzymać zaświadczenia do 31 lipca.
* dodatkowy termin egzaminu maturalnego przewidziano na 8-14 lipca. To oznacza, że wyniki matury uczniowie poznają do 11 sierpnia. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczony zostanie na 8 września. Pełne wyniki matury poznamy więc do 30 września.

W projekcie trzeciej „tarczy antykryzysowej” znalazły się też rozwiązania dotyczące uprawnień emerytalnych m.in. nauczycieli. Zgodnie z art. 55 projektu, okresy niewykonywania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracy nauczycielskiej z powodu „zaprzestania lub ograniczenia działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19”, podlegają „uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy przy ustalaniu odpowiednio prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury pomostowej”. Pod warunkiem jednak „kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz pod warunkiem wykonywania tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19”.

W uzasadnieniu do projektu rząd zapisał, że niewykonywanie m.in. pracy nauczycielskiej w okresie epidemii koronawirusa „spowodowane jest przyczynami niezależnymi od osoby zainteresowanej, w sytuacji, gdy wyraża ona gotowość do wykonywania pracy w okresie trwania stosunku pracy”.

Dlatego „uzasadnione jest potraktowanie okresów niewykonywania tej pracy dla celów uprawnień emerytalnych tak jakby ww. praca była wykonywana. Warunkiem uwzględnienia wymienionych okresów powinno być wykonywanie tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19”.

Projekt ustawy dostępny jest TUTAJ.

(PS, GN)