Miasteczko edukacyjne, dzień 4. Tematy: dostępność uczelni, pracownicy szkół wyższych

Dla kogo ta nauka, dla kogo te uczelnie? – między innymi na to pytanie spróbują odpowiedzieć dzisiejsi goście w miasteczku edukacyjnym

Wtorek 11 października br. to czwarty dzień miasteczka edukacyjnego zorganizowanego w Warszawie przez ZNP. Każdy dzień wypełniony jest dyskusjami na wiodący temat, w których biorą eksperci, nauczyciele, przedstawiciele świata nauki, studenci, uczniowie, wszyscy, którym bliska jest edukacja na każdym poziomie oraz nauka.

– Dzisiaj przez cały dzień rozmawiamy o sytuacji w szkolnictwie wyższym. Sytuacji, która wcale nie jest lepsza od tej w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Sytuacja jest bardzo skomplikowana, zarówno w odniesieniu do pracowników pedagogicznych jak i pracowników, którzy wykonują swoje funkcje administracyjno-techniczne, a bez których to pracowników żadna uczelnia funkcjonować nie może – dodał.

Prezes ZNP zachęcał do udziału w zaplanowanych na dziś panelach. – To będą ciekawe, inspirujące dyskusje z udziałem tych, którzy są solą polskiej edukacji na poziomie szkół wyższych – podkreślił.

– Dzisiaj będziemy mówili o uczelniach. Uczelnie to kuźnie inteligencji. Będziemy zastanawiać się, czy w tym systemie finansowania i tym systemie szkolnictwa wyższego, uczelnie nadal będą kuźniami inteligencji, czy też staną się miejscami studiowania dla wybranych, zwłaszcza osób bogatych – przekonywał Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

– Niskie nakłady finansowe oraz wysokie koszty utrzymywania uczelni powodują, że studentów nie stać na studiowanie – dodał. Wielu studentów z powodu gwałtownie rosnących kosztów życia i utrzymania musi podejmować pracę i przechodzić na indywidualny tok studiów.

– Dlatego zadamy sobie dziś pytanie: dla kogo są uczelnie i dla kogo jest nauka? Dla wszystkich, czy może studiować będą jedynie najbogatsi? – poinformował Janusz Szczerba.

Po południu zaplanowano panel dotyczący pracowników wsparcia, czyli osób, które pracują na uczelniach, ale nie na etatach nauczycieli akademickich. – Będziemy mówić o pracownikach, którymi są nauczyciele akademiccy, ale też o pracownikach, których trochę wykluczająco nazywa się pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi. Niestety mało kto zdaje sobie sprawę, co taki pracownik robi, jak jest ważny dla uczelni. Pokażemy ich zadania – zapewniła Aneta Trojanowska, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Dziś w miasteczku edukacyjnym zaplanowano panele dyskusyjne:
* Dla kogo ta nauka, dla kogo te uczelnie? Rola szkolnictwa wyższego i nauki w społeczeństwie
Prowadzący – Bartosz Rydliński
godz. 10.30 – 12.30
* Instytuty badawcze na równi pochyłej?
Ola Bielawska-Pohl, Michał Dąbrowski
godz. 13.00-14.30
* Pracownicy wsparcia – niewidoczna i niedoceniana praca w szkołach wyższych
Prowadząca – Aneta Trojanowska
godz. 15.00 – 17.00

LIVE na Facebooku ZNP oraz na kanale TY „ZNP przedstawia”!

(PS, GN)