Microsoft dla Edukacji, czyli finaliści Konkursu Nauczyciel Roku 2019 w programie Microsoft Innovative Educator Expert

Niektórzy finaliści Konkursu Nauczyciel Roku 2019 organizowanego przez Głos Nauczycielski, w tym Nauczyciel Roku Zyta Czechowska, są ekspertami od nowoczesnych technologii i uczestniczą w programie Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE)*. Zapytaliśmy ich, co daje im uczestnictwo w tym programie i jak przekłada się to na ich codzienną pracę?

Zyta Czechowska, Nauczyciel Roku 2019, nauczycielka i pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku:

Tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert jest nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Otrzymałam go w tym roku po raz pierwszy. To uwieńczenie moich TIK-owych aktywności i rozwoju w zakresie cyfrowych narzędzi. Potwierdzenie skuteczności podejmowanych działań, w szczególności z wykorzystaniem pakietu Office 365. Z pewnością jako MIE Expert promować będę narzędzia edukacyjne Microsoft, bo to bezpłatne aplikacje, które z powodzeniem wykorzystują nauczyciele, ale także uczniowie, np. w celu poprawy umiejętności czytania i pisania, niezależnie od wieku czy poziomu zdolności ucznia (czytnik immersyjny). Jestem entuzjastą, ale i trenerem programowania w klasach młodszych, czyli kompetencji przyszłości. Z pewnością nadal będę wdrażała elementy programowania na swoich lekcjach, by poprawić logiczne myślenie uczniów, a przy okazji nauczyć myślenia problemowego z wykorzystaniem Minecraft. Szczególnie mam tu na uwadze dzieci z autyzmem i ZA. Paint 3D to kolejne wyzwanie dla moich uczniów, które z pewnością uatrakcyjniać będzie moje zajęcia i będzie stałym punktem szkoleń.  Dzięki dostępnym bezpłatnym kursom na platformie Microsoftu będę zgłębiać aplikację GeoGebra i Edmodo i są to moje wyzwania na przyszłość.

 

Małgorzata Kulesza, Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2019, nauczycielka chemii i przyrody w XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie:

– Program MIE Experts daje mnie i moim uczniom możliwość uczenia się o świecie ze światem  oraz zapewnia  dostęp do najbardziej innowacyjnych zasobów edukacyjnych. Udział w programie umożliwia mi współpracę i wymianę doświadczeń  z  nauczycielami z całego świata. Wszyscy uczestnicy programu mają dostęp do platformy Microsoft Educator Centre, gdzie można nauczyć się  korzystać z narzędzi cyfrowych, a także nawiązać współpracę z edukatorami z całego świata. Niezwykle ważnym wydarzeniem było dla mnie spotkanie ze światową edukacją podczas  konferencji  Education Exchange E2 , która odbyła się w Paryżu w kwietniu 2019 r. Uczestniczyło w niej około 400 edukatorów z ponad 100 krajów świata. Ważnym miejscem uczenia się poprzez wymianę jest Twitter. W każdym miesiącu uczestniczę w spotkaniu edukatorów z całego świata #MSFTEduChat organizowanym przez program Microsoft dla Edukacji. W styczniu 2019 r. byłam współgospodarzem wielojęzycznego, globalnego spotkania na Twitterze Tweet Meet. Dzięki programowi MIE Expert  moi uczniowie wędrują wirtualnie po całym świecie, spotykają się z ekspertami z różnych dziedzin, odwiedzają ciekawe miejsca na świecie i uczą się ponad granicami. Współpracujemy z tysiącami uczniów i nauczycieli w projektach globalnych. Nie byłoby to możliwe bez Microsoft Teams, Sway, Skype, Wakelet, Flipgrid i wielu innych narzędzi. Taka współpraca bardzo poszerza horyzonty, uwrażliwia uczniów na problemy współczesnego świata oraz uczy odpowiedzialności za podejmowane działania. Microsoft dla Edukacji daje mi wiele inspiracji, w jaki sposób należy mądrze wykorzystywać nowe technologie , aby wyposażać uczniów nie tylko w wiedzę, ale uczyć ich życia, nawiązywania kontaktów z innymi, współpracy oraz uczyć rozumienia świata poprzez konfrontowanie ze sobą rzeczywistych informacji z różnych dziedzin.

 

Dawid Łasiński, Nominowany do tytułu Nauczyciel Roku 2019, nauczyciel chemii w Zespole Szkół im gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie:

– Do programu MIE Expert należę od roku szkolnego 2017-2018. W tym roku zacząłem swój trzeci „sezon” bycia częścią społeczności innowacyjnych ekspertów edukacyjnych Microsoft. Społeczności, która stale się powiększa i rozwija. Dla mnie bycie jednym z MIE Expert to szansa na poznanie nowych rozwiązań, które usprawniają system edukacji, wykorzystując najnowsze technologie. To również okazja na współpracę między nauczycielami, którzy również korzystają z tych technologii. Każdego roku firma Microsoft organizuje międzynarodową konferencję dla edukatorów „Education Exchange – E2″, na którą zaprasza najlepszych MIEE z całego świata. Sam miałem przyjemność być jednym z nich. W marcu 2018 r. w Singapurze mogłem spotkać i wymienić się doświadczeniami z prawie 400 nauczycielami z 84 krajów. To wydarzenie bardzo zmieniło moje podejście do edukacji i pokazało, w jakich kierunkach mogę się rozwijać, aby moje metody pracy były atrakcyjne dla uczniów. Z całego serca polecam wszystkim nauczycielom w Polsce zainteresowanie się programem MIE Expert.

 

Bartosz Chyś, Nominowany do tytułu Nauczyciel Roku 2019, nauczyciel informatyki w ZSO nr 1 w Gdańsku:

– Pracuję z narzędziami Microsoft już dość długo, ale  pierwszy rok jestem w programie Microsoft Innovative Educator Expert. Korzystam z narzędzi Microsoft do pracy w chmurze, do współpracy z uczniami i innymi nauczycielami. Wykorzystuję nowe narzędzia, które poznaję na szkoleniach online organizowanych przez Mictosoft.  W środowisku online tworzymy z innymi nauczycielami grupy do współpracy, wymieniamy między sobą dokumenty, zadania. Jestem bardzo zadowolony z uczestnictwa w MIE Expert.

 

*Czym jest MIE Expert?

To program stworzony w celu wyróżnienia wizjonerów i pasjonatów edukacji z całego świata, którzy dają przykład innym edukatorom, jak wykorzystywać nowoczesne technologie w edukacji, poprawiając tym samym wyniki w nauce swoich uczniów.

Społeczność MIE Expertów pomaga w kształtowaniu przyszłości – współpracuje z Microsoft, wprowadzając innowacje do edukacji, promuje dostępne technologie Microsoft w nauczaniu, dzieli się z innymi edukatorami swoimi pomysłami oraz staje się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii w edukacji.

„W Microsoft wierzymy, że sama technologia nie jest w stanie rozwinąć w uczniach umiejętności XXI wieku. Technologia jest niewątpliwie motorem transformacji, ale bez czynnika ludzkiego nie umożliwi zmian. W Microsoft wierzymy w siłę nauczycieli i pozytywny wpływ jaki wywierają na edukację uczniów, kiedy razem współpracują, a ich osiągnięcia są rozpoznawalne i doceniane” – czytamy na stronie programu.

W Polsce społeczność MIE Expertów tworzy ponad 265 osób – są to dyrektorzy szkół, nauczyciele różnych przedmiotów na każdym etapie edukacji (m.in. nauczanie początkowe, matematyka, informatyka, historia, język angielski), trenerzy i konsultanci, szkolni administratorzy IT.

MIE Expert pomagają w kształtowaniu przyszłości – współpracują z Microsoft, szkołami i władzami lokalnymi wprowadzając innowacje do edukacji i promując dostępne technologie Microsoft w nauczaniu. Chętnie dzielą się z innymi edukatorami swoimi pomysłami oraz stają się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii Microsoft w edukacji.

Więcej zobacz na: aka.ms/ProgramMIEE

(JK)