Międzynarodówka Edukacyjna: Musimy chronić nauczycieli podczas pandemii COVID-19

Musimy chronić nauczycieli podczas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 – apeluje Międzynarodówka Edukacyjna i wzywa rządy do ochrony miejsc pracy, wynagrodzeń i praw pracowników oświaty.

Międzynarodówka przypomina, że w związku z pandemią COVID-19 szkoły zostały zamknięte w 165 krajach, a sytuacja ta dotknęła 1,5 mld uczniów oraz 63 mln nauczycieli i pracowników oświaty na całym świecie.

Organizacja wzywa rządy, instytucje edukacyjne i organy prowadzące placówki oświatowe publiczne i prywatne do zachowania zatrudnienia i wynagrodzeń w oświacie w czasie pandemii koronawirusa.

„Kryzys nie może być pretekstem do obniżenia standardów ani łamania praw pracowniczych. Należy zachować pensje i świadczenia całego personelu dydaktycznego i wspierającego edukację” – czytamy.

ME wskazuje, że nauczyciele potrzebują społecznego wsparcia, aby stawić czoła dodatkowej presji wywieranej na nich w celu zapewnienia zdalnego nauczania w czasach kryzysu oraz zapewnienia wsparcia swoim uczniom w tych niespokojnych okolicznościach.

Międzynarodówka apeluje też o zapewnienie odpowiednich szkoleń dla nauczycieli aby zapewnić ciągłość nauki. Podkreśla, że w najtrudniejszej sytuacji są nauczyciele pracujący w odległych i biednych regionach świata, gdzie dostęp do edukacji jest zróżnicowany.

Cały apel można znaleźć tutaj.

(JK, GN)