UNESCO: „Umiejętność czytania, pisania i liczenia wciąż poza zasięgiem ponad 771 mln ludzi na świecie”

W piątek 8 września przypada Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (International Literacy Day). Od 1967 r. obchody ILD odbywają się corocznie na całym świecie po to, aby przypomnieć opinii publicznej o znaczeniu umiejętności czytania, pisania i liczenia jako jednego z podstawowych praw człowieka i fundamentu poszanowania ludzkiej godności.

Jak podaje UNESCO Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (ILD) jest obchodzony w tym roku pod hasłem „Promowanie alfabetyzacji w świecie przechodzącym transformację: budowanie podstaw zrównoważonych i pokojowych społeczeństw”

„Niestety, pomimo poczynionych postępów, wyzwania w zakresie alfabetyzacji pozostają palące w sytuacji gdy umiejętność czytania, pisania i liczenia jest wciąż poza zasięgiem ponad 771 mln ludzi na świecie. Jest to wyzwanie tym większe, że dziś, poza tym tradycyjnym sposobem rozumienia pojęcia alfabetyzacji, jest ona postrzegana jako umiejętność rozumienia i interpretacji otaczającego świata, a także komunikowania się w coraz bardziej złożonej i coraz bogatszej w informacje rzeczywistości” – podaje UNESCO.

Jak wskazuje organizacja w krajach o niskich i średnich dochodach odsetek 10-letnich dzieci, nieumiejących przeczytać ze zrozumieniem prostego tekstu, wzrósł z 57 procent w 2019 roku do około 70 procent w 2022 roku, co pokazuje skalę wyzwań, przed którymi stoimy obecnie w dziedzinie alfabetyzacji.

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji proklamowany został decyzją 14. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1966 r., w wyniku postanowień Kongresu Ministrów Edukacji w Teheranie (1965) oraz przyjętych na nim postanowień na temat kierunków działań koniecznych dla rozwiązania problemu analfabetyzmu na świecie. Na Kongresie pojawiło się po raz pierwszy pojęcie analfabetyzmu funkcjonalnego.

(GN)

Raport. UNESCO o negatywnym wpływie smartfonów na uczniów. Organizacja postuluje radykalne rozwiązania