„Miejsca sprzyjające edukacji”. Ranking samorządów, które najlepiej dbają o dobry start uczniów

Podkowa Leśna, Rzeszów oraz gminy Trzebownisko i Wielkie Oczy – to laureaci (w swoich kategoriach) rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji” Fundacji Naukowej Evidence Institute za rok 2019.

„Miejsca sprzyjające edukacji” to ranking gmin o najwyższej jakości edukacji w 2019 r., który wskazuje samorządy dbające o najwyższą jakość edukacji, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia.

„Ranking skupia się na gminach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny uczniów. To gminy, w tym miasta na prawach powiatów, zarządzają oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazywane z budżetu państwa i dokładają do nich własne środki. Decydują też o wyborze dyrektorów czy sieci szkolnej” – czytamy na stronie Evidence Institute.

Ranking opiera się na ogólnodostępnych danych. Do oszacowania głównych wyników wykorzystano dane dotyczące dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych, a także informacje dotyczące charakterystyk jednostek samorządu terytorialnego (liczba ludności, stopa bezrobocia oraz dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca).

W kategorii ogólnopolskiej zwyciężyła Podkowa Leśna. „Nie jest to zaskoczenie, bowiem ta gmina >>miasto-ogród<< z okolic Warszawy pierwszą pozycję zajęła już w 2017 roku. Szkoły z tej gminy od lat zajmują też czołowe miejsca pod względem wyników egzaminów zewnętrznych. W Podkowie Leśnej, inaczej niż w wielu innych gminach z dobrymi wynikami uczniów, różnice na egzaminach należą do najniższych w Polsce” – czytamy w uzasadnieniu.

„W latach 2017-2019 uczniowie z Podkowy Leśnej osiągali też nie tylko świetne wyniki w szkole podstawowej, ale podnosili poprzeczkę jeszcze wyżej robiąc znaczny postęp w gimnazjum. Łącznie, to Podkowa Leśna jest gminą, która potrafi najlepiej zadbać o dobry start uczniów, ale także o ich wyrównane wyniki i postępy w edukacji” – dodają autorzy rankingu.

Więcej o rankingu oraz najlepszych szkołach w kategorii ogólnopolskiej oraz m.in. poniżej 20 tys. mieszkańców, poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem, powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców czy w kategorii miasta powyżej 100 tys. mieszkańców można przeczytać tutaj:

Ranking 2020

(JK, GN)