Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwarte. Nie zabrakło pamiątek po działalności oświatowej marszałka

Muzeum Józefa Piłsudskiego w podwarszawskim Sulejówku udostępniło dziś zwiedzającym swoje atrakcje. Część wystawy poświęcona została budowie polskiej oświaty pod zaborami oraz wkładowi marszałka w rozwój szkolnictwa w niepodległym kraju

Muzeum rozpoczęło działalność po sześciu latach budowy. Nowoczesny budynek w centrum miasta, które marszałek wybrał na swój dom na początku lat 20., stoi w sąsiedztwie dworku „Milusin”, rodzinnej siedziby rodziny Piłsudskich w okresie II RP wybudowanej ze składek żołnierskich.

Twórcy muzeum przedstawili zwiedzającym wszystkie etapy życia Józefa Piłsudskiego na tle historii Polski końca XIX i pierwszych dekad XX wieku – dzieciństwa i młodości na terenie dzisiejszej Litwy, pierwszych lat konspiracji socjalistycznej, zesłania na Sybir, Rewolucji 1905 r., walki Legionów w I wojnie światowej, dramatycznych wydarzeń towarzyszących rodzącej się państwowości polskiej (w tym wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.), a potem okresu II RP.

Na wystawie można obejrzeć wiele pamiątek dotyczących rodzącej się polskiej, powszechnej oświaty. Nie wolno bowiem zapominać, że marszałek uważał edukację za jedno z najważniejszych zadań w odradzającej się Polsce (od 1921 r. był honorowym członkiem ZNP), a wśród jego bliskich współpracowników znajdowali się założyciele ZNP, w tym Stanisław Nowak i Julian Smulikowski.

Autorzy wystawy udostępnili m.in. znaczki-cegiełki wykorzystywane w zbiórkach pieniędzy na funduszu służący odbudowie polskich szkół.

A także jeden z pierwszych polskich podręczników do języka polskiego i inne pamiątki dotyczące polskiej oświaty pod zaborami.

Wśród eksponatów można znaleźć legitymację oraz order Virtuti Militari dla Aleksandry Piłsudskiej, małżonki marszałka i honorowej członkini ZNP.

W muzeum zwiedzający obejrzą też m.in. buławę marszałkowską Józefa Piłsudskiego, mundury legionowe z okresu I wojny światowej, biurko, przy którym marszałek pracował w Belwederze oraz broń, którą Józef Piłsudski wykorzystał w legendarnym napadzie na pociąg pod Bezdanami.

(PS, GN)