Na każdej dodatkowej godzinie pensum nauczyciel straciłby 84 zł netto miesięcznie!

Wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pensum byłoby ponad dwukrotnie mniejsze od wynagrodzenia, jakie nauczyciel otrzymuje dziś za godzinę ponadwymiarową

Tak wynika z danych, jakie opublikowało ministerstwo edukacji.

Przypomnijmy – w czasie negocjacji między przedstawicielami rządu a reprezentantami związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego w kwietniu br. rząd zaproponował zmiany w pensum nauczycieli. Pomysł podniesienia pensum ochrzczony został „nowym kontraktem społecznym dla nauczycieli”, a jego autorzy tak opisali całą koncepcję:
„Zakładamy, że średnio nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian otrzyma w kolejnych latach, w wariancie pensum 22 h w 2020 – 6128 zł, 2021 – 6653 zł, 2022 – 7179 zł, 2023 – 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24 h (poziom średniej OECD) nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia 2020 – 6335 zł, 2021 – 7434 zł, 2022 – 7800 zł, 2023 – 8100 zł”. I dalej: „Zwiększenie pensum byłoby kroczące i obejmowało cykliczne jego podnoszenie co roku, wraz z przyznaną podwyżką, aż do osiągnięcia pułapu 22 (lub 24) godzin przy tablicy w 2023 roku (…)”

Z propozycji rządowej wynika, że podwyżka pensum o 2 godziny tygodniowo (8 godzin miesięcznie) przy zakładanym przez rząd wzroście wynagrodzenia o 125 zł netto oznacza dodatkowo ok. 15,50 zł netto za godzinę.

A ile dziś otrzymuje nauczyciel za godzinę ponadwymiarową? O to między innymi zapytał MEN w jednej ze swoich interpelacji poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski. Poprosił on resort edukacji o obliczenie miesięcznej pensji nauczyciela zatrudnionego na pełny etat, z 6 godzinami ponadwymiarowymi, bez wychowawstwa, zastępstw i innych dodatków (poza stażowym – 21 lat pracy).

Zgodnie z odpowiedzią przesłaną przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia, w przypadku nauczyciela dyplomowanego wynagrodzenie za 6 godzin ponadwymiarowych (24 w miesiącu) wyniosłoby 1161 zł brutto. To oznacza ok. 48 zł brutto i 36,50 zł netto za godzinę ponadwymiarową.

Czyli obecnie nauczyciel otrzymuje za godzinę ponadwymiarową ponad dwa razy więcej niż otrzymywałby, gdyby ta godzina wpadła – w efekcie propozycji rządu – w pensum! To by oznaczało, że na każdej dodatkowej godzinie w pensum nauczyciel traciłby ok. 84 zł netto miesięcznie.

Poseł Rzymkowski poprosił też MEN o symulację wynagrodzenia nauczyciela po podniesieniu mu pensum zgodnie z propozycją rządową. Niestety ministerstwo takiej symulacji nie przygotowało (w świetle powyższych danych powody wydają się oczywiste). „Uprzejmie informuję, że na obecnym etapie prac nie zostały jeszcze wypracowane szczegółowe założenia dotyczące systemu wynagradzania nauczycieli, w tym wytyczne dotyczące wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w zależności od poziomu wykształcenia i uzyskanego stopnia awansu zawodowego oraz składników wynagrodzenia” – napisał wiceminister Kopeć w odpowiedzi na interpelację.

Tekst odpowiedzi można znaleźć TUTAJ.

(PS, GN)