Na skutek kryzysu związanego z pandemią aż 10 mln dzieci może nie wrócić do szkół

Prawie 10 milionów dzieci na całym świecie może nigdy nie wrócić do szkoły z powodu ekonomicznych konsekwencji po pandemii koronawirusa – alarmuje międzynarodowa organizacja Save the Children.

W raporcie organizacji czytamy, że już przed pandemią 258 mln dzieci i młodzieży na całym świecie znajdowało się poza systemem edukacji, a z powodu koronawirusa ok. 1,6 miliarda uczniów i studentów musiało opuścić zajęcia.

Dyrektor generalna Save the Children Inger Ashing zwróciła uwagę na już istniejące nierówności i zapowiedziała, że zdecydowanie zwiększą się te między bogatymi i biednymi oraz między chłopcami i dziewczętami.

“W 12 krajach, głównie w Afryce Zachodniej i Środkowej, a także w Jemenie i Afganistanie, ryzyko, że dzieci nie wrócą do szkół jest szczególnie wysokie – oceniła organizacja i zaapelowała do komercyjnych wierzycieli, aby zawiesili spłaty zadłużenia biednym. – Byłoby niedopuszczalne, aby środki, które są tak bardzo potrzebne do ożywienia edukacji, były wykorzystane na spłatę długów – twiedzi Ashing.

„Jeśli dopuścimy do rozwoju kryzysu edukacyjnego, to będzie miało trwały wpływ na dzieci”- dodała dyrektor generalna Save the Children “Obietnica, którą złożył świat w sprawie zagwarantowania wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości edukacji do 2030 r., będzie opóźniona o kilka lat” – zapowiedziała Ashing, odwołując się do celu ustalonego przez ONZ.

Według obliczeń Save the Children, wydatki na edukację spadną o 77 mld USD w ciągu 18 miesięcy w najbiedniejszych krajach świata. W najgorszym scenariuszu, w którym rządy przeznaczą środki na edukacje na inne obszary, żeby zareagować na pandemię COVID-19, ta kwota może wynieść nawet 192 mld USD.

(JK, GN)

UNICEF: Pod koniec roku liczba dzieci żyjących w ubóstwie zwiększy się o 86 mln