Na uczelniach w maseczkach

Na terenie uczelni trzeba będzie nosić maseczki – postanowił rząd. Chyba, że rektor podejmie inną decyzję

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienione zostaną przepisy dotyczące noszenia maseczek.

Jeden z punktów zakłada, że zakrywanie ust i nosa na terenie uczelni i podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia będzie obowiązkowe. Czyli wprowadzone zostanie podobne rozwiązanie, jak w przypadku placówek oświatowych.

Chyba że inną decyzję w tej sprawie podejmie rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Rząd nie poinformował o powodach wprowadzenia takich rozwiązań.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

(PS, GN)