Nabór do kolejnej edycji programu Pracownie Orange. To szansa dla wielu gmin w całej Polsce!

Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do nowej edycji programu Pracownie Orange. Program jest szansą dla miejscowości do 40 tys. mieszkańców na pozyskanie multimedialnej świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Udział w programie jest bezpłatny.

Do nowej edycji programu Pracownie Orange zgłaszać mogą się miejscowości do 40 tys. mieszkańców (z gmin, które nie brały udziału w poprzednich edycjach).

Udział w programie jest szansą na pozyskanie multimedialnej świetlicy wyposażonej w darmowy, szybki Internet oraz meble i sprzęty multimedialne (m.in. komputery, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3d i zestawy robotów).

Jak podkreśliła Fundacja Orange, taka przestrzeń to wstęp do dalszej współpracy skoncentrowanej na tym, aby pracownia „tętniła życiem” i jak najlepiej służyła mieszkańcom.

Osoby wyznaczone w danej miejscowości do koordynowania jej działań wezmą udział w profesjonalnym programie rozwoju swoich kompetencji. Chodzi o bezpłatne szkolenia i warsztaty m.in. z animacji społecznej, umiejętności liderskich i cyfrowych. Fundacja wspierać ich też będzie przy okazji organizowanych w pracowniach ciekawych i pożytecznych aktywnościach dla mieszkańców, m.in. poprzez dostęp do inspiracji, gotowych pomysłów i możliwości otrzymania grantu na realizację własnych.

– Działanie na rzecz społeczności lokalnych to jeden z ważniejszych obszarów rozwoju społecznego
w ogóle i istota wzmacniania zaufania społecznego. W Fundacji Orange wspieramy aktywność w małych miastach i wsiach poprzez zakładanie i pomoc w prowadzeniu Pracowni Orange. W wielu miejscach stały się one „sercem” działania dla dobra wspólnego – miejscem spotkań, edukacji, nowoczesnych możliwości rozwoju dla mieszkańców w każdym wieku – podkreślił Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Jak zgłosić się do nowej edycji programu? Zainteresowane miejscowości (z gmin, w których nie ma jeszcze pracowni) powinny zorganizować grupę inicjatywną złożoną z 3 osób i w porozumieniu z lokalną instytucją lub organizacją znaleźć lokal przeznaczony dla pracowni. Takim miejscem może być przestrzeń w bibliotece, domu kultury, szkole, świetlicy, siedzibie koła gospodarzy i gospodyń wiejskich, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, organizacji pozarządowej itp.

Następnie grupa inicjatywna powinna złożyć wniosek na stronie www.pracownieorange.pl, opisując swój pomysł na działanie świetlicy. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r. Niezależna komisja wybierze i w czerwcu br. ogłosi listę 20 miejscowości, które zostaną przyjęte do udziału w programie. Pierwsze pracownie z tej edycji zostaną uruchomione już we wrześniu.

Infolinia dla grup składających wnioski dostępna jest od pon. do pt. w godz. 9.00 -17.00 pod numerem telefonu +48 516 087 308.

Od 2012 roku Fundacja założyła ponad 100 Pracowni Orange. Każda aktywna pracownia ma swoją specyfikę dostosowaną do potrzeb danej miejscowości. Mieszkańcy organizują w nich warsztaty z bezpiecznego korzystania z Internetu, programowania, nowoczesnego rzemiosła, druku 3D, wykorzystania VR w edukacji, a także wystawy i wydarzenia kulturalne.

Działania te aktywizują młodzież, osoby starsze, budują dialog międzypokoleniowy i dają dostęp do nowoczesnej edukacji poza formalnej. W 2022 roku program stał się częścią międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

fot. Fundacja Orange

(PS, GN)