Nagroda im. Sendlerowej – nabór trwa

Do 18 października można zgłaszać kandydatury do Nagrody im. Sendlerowej “Za naprawianie świata”

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele i nauczycielki, którzy:
* uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych,
* odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej,
* realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież,
* ze swoimi działaniami wychodzą poza standard szkolny

Nabór jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Kandydat powinien wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty tj. dwie rekomendacje i esej oraz załączniki (które nie są obowiązkowe – maksymalnie 5 dokumentów). Wszystkie dokumenty muszą zostać dołączone elektronicznie jako część formularza internetowego.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby trzecie, instytucje i organizacje. Nauczycielki i nauczyciele mogą też sami zgłaszać swoje kandydatury. Ze wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze 10 osób nominowanych, a spośród nich jednego laureata/laureatkę. Otrzyma on/ona nagrodę główną w wysokości 15 000 zł, resztę osób nominowanych uznaje się za wyróżnionych.

Celem nagrody jest upamiętnienie Ireny Sendlerowej – działaczki społecznej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, która w czasie II wojny światowej uratowała ponad dwa tysiące żydowskich dzieci. Przyznający nagrodę chcę wspierać nauczycieli, którzy w swojej pracy z uczniami oraz członkami lokalnych społeczności kierują się wartościami bliskimi Irenie Sendlerowej: tolerancją, szacunkiem wobec odmienności, odpowiedzialnością za innych i odwagą.

Nagroda ustanowiona została przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce w 2006 roku, a pierwsi jej laureaci – Robert Szuchta oraz Norman Conard z USA – zostali wybrani osobiście przez Sendlerową.

Program konkursu prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Więcej na ten temat – TUTAJ.

(PS, GN)