Najnowsze dane! Prawie 79 proc. szkół w Polsce deklaruje udział w strajku!

Prawie 79 proc. ogółu szkół w Polsce zamierza wziąć udział w strajku rozpoczynającym się 8 kwietnia br. Tak wynika z najświeższych danych ZNP dotyczących wyników referendów strajkowych (stan na środę 27 marca br., godziny popołudniowe).

Największy odsetek szkół deklaruje przyłączenie się do akcji strajkowej w województwach: kujawsko-pomorskim (91 proc.), łódzkim (87 proc.), warmińsko-mazurskim (87 proc.) i wielkopolskim (84 proc.). To nadal jeszcze niepełne dane. Będą one aktualizowane, ponieważ do ZG ZNP wciąż spływają informacje z województw.

W aż 91,2 proc. szkół – spośród tych, w których odbyły się referenda – pracownicy wyrazili zgodę na strajk.

Dane z Okręgów ZNP – % szkół i placówek ogółem, w których pracownicy zadeklarowali w referendum udział w strajku:

1 Dolnośląski 81
2 Kujawsko-pomorski 91
3 Lubelski 75
4 Lubuski 77,6
5 Łódzki 87
6 Małopolski 78
7 Mazowiecki 71
8 Opolski 69
9 Podkarpacki (dane częściowe) 70
10 Podlaski 71
11 Pomorski 79
12 Śląski 79
13 Świętokrzyski 82
14 Warmińsko-mazurski 87
15 Wielkopolski 84
16 Zachodniopomorski 82
Razem 78,975

 

(DK, GN)