Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił stronę edu.nid.pl. Cenne informacje m.in. o zabytkach nie tylko dla nauczycieli i edukatorów

Co to jest dziedzictwo, jakie mamy rodzaje zabytków, co oznacza niematerialne dziedzictwo kulturowe? Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił portal EDU.NID.PL, który ma ambicje odpowiedzieć na każde tego typu pytanie, pomóc w edukacji, zachęcić do zgłębiania wiedzy i zaszczepić chęć poznawania historii i kultury własnego regionu i Polski.

Nowa strona EDU.NID.PL powstała w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022. Celem programu (i strony) jest zwiększenie świadomości potrzeby poznania i ochrony dziedzictwa kulturowego przez młode pokolenie.

Portal EDU.NID.PL powstał, aby wesprzeć nauczycieli i edukatorów w ich pracy, ale jest adresowany do wszystkich. Na portalu można znaleźć materiały o lokalnym dziedzictwie, filmy, scenariusze lekcji o architekturze czy nawet pomysły na gry terenowe. Udostępnione materiały podpowiedzą ,jak zorganizować atrakcyjną wycieczkę, poznać najbliższą okolicę czy ciekawie spędzić czas w otoczeniu zabytków w gronie rodziny.

Startujemy! 🥳🥳🥳Co to jest #dziedzictwo, jakie mamy rodzaje zabytków, co oznacza #NiematerialneDziedzictwoKulturowe –…

Opublikowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Czwartek, 2 lipca 2020

 

Udostępniane na platformie materiały zostały zebrane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z ogólnopolskimi instytucjami kultury, muzeami i organizacjami pozarządowymi. Ilość materiałów na stronie nie została wyczerpana, gdyż jak podkreśla Beata Bauer, kierownik Działu Kształcenia o Dziedzictwie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa–strona edu.nid.pl nie tylko gromadzi, ale również upowszechnia wiedzę o dziedzictwie.

(JK, GN)

Fot:  Tomasz Maria Prokop, projekt “Lato z wielokulturowym dziedzictwem”, Fundacja “Oikonomos”