NASZ PATRONAT. Edukacja STEAM w szkole – zapraszamy na warsztaty kompetencyjne

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju już na początku grudnia organizuje darmowe warsztaty z Edukacji STEAM w szkole dla nauczycieli i edukatorów. Poprowadzą je eksperci z Polski i Norwegii. Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do 17 listopada. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych edukatorów i pedagogów!

 

 Zespół Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, idąc z duchem czasu, stworzył, projekt skierowany do nauczycielii edukatorów „Edukacja STEAM w szkole”. Jego głównym założeniem jest udzielenie wsparcia w rozwijaniu kompetencji w samodzielnym tworzeniu i projektowaniu lekcji oraz budowaniu współpracy między nauczycielami i uczniami w celu skutecznego nauczania. A to wszystko z naciskiem na aktywne wykorzystanie metody STEAM.

W trakcie 3-dniowych warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi narzędziami wykorzystywanymi w pracy z uczniami w duchu metodologii STEAM. Będą mieli również możliwość stworzyć własny scenariusz lekcji lub projekt edukacyjny. Przebieg warsztatów będą czujnie monitorowali trenerzy z Polski oraz Norwegii. Następnie, już po warsztatach, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Zespołu Centralnego Domu Technologii, nauczyciele zrealizują wcześniej przygotowaną inicjatywę dydaktyczną w swojej szkole lub innej placówce szkolno-wychowawczej. Po zrealizowaniu wszystkich etapów warsztatów, każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia Programu.

Warsztaty oferują kompleksowe nauczanie w zakresie projektowania i budowania kreatywnych doświadczeń edukacyjnych. Uczestnicy poznają nowoczesne technologie i metody nauczania oparte na doświadczeniu. Podczas zajęci nauczyciele będą pracować z innowacyjnymi narzędziami takimi, jak facylitacja czy myślenie projektowe. Oprócz tego nauczą się jak rozwijać w uczniach kompetencje przyszłości oraz opanują umiejętność rozwijania pewności siebie.  Zajęcia odbędą się w dniach 8-10 grudnia w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50, w Warszawie. Zachęcamy do szybkich zapisów, bo liczba uczestników − ze względu na warsztatowy charakter spotkań – jest ograniczona do 30 osób. Fundacja PFR zapewnia nocleg i wyżywienie podczas trwania warsztatów oraz zwrot kosztów przejazdu. Zgłoszenia do Programu przyjmujemy do 17 listopada. Zapisu można dokonać poprzez Formularz Rekrutacyjny.

Udział w Programie mogą wziąć osoby, które są nauczycielami lub edukatorami od co najmniej trzech lat oraz znają podstawy z zakresu metodologii STEAM (pracy metodą projektu). W związku z obecnością zagranicznych mentorów, od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym). Oczywiście, podczas szkolenia obecny będzie tłumacz, jednak znajomość języka ułatwi pracę.

Realizując Projekt „Edukacja STEAM w szkole” Fundacja PFR korzysta z dofinansowania o wartości 17000 EUR, które zostało przekazane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Celem Projektu jest rozwój kadry pedagogicznej w zakresie nowoczesnego nauczania.

Patronat medialny nad Projektem „Edukacja STEAM w szkole” objął tygodnik społeczno-oświatowy „Głos Nauczycielski”. Partnerem głównym jest Centralny Dom Technologii. Więcej informacji na temat „Edukacji STEAM w szkole” oraz ekspertów znajduje się na stronie Projektu oraz w Regulaminie Programu.