NASZ PATRONAT. „Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji.”

Tak brzmi tytuł tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, która odbędzie się 26 i 27 sierpnia w Centrum Nauki Kopernik.

 W trakcie wydarzenia – obejmującego wykłady, panele, grupy dyskusyjne, warsztaty, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami oraz giełdę inicjatyw – uczestnicy  wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk spróbują odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące edukacji włączającej.

 

Spotkają się nauczyciele, edukatorzy, trenerzy, asystenci kulturowi i językowi, dyrektorzy placówek oświatowych, naukowcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora i międzynarodowych organizacji. Będą dyskutować o tym, jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę działań edukacyjnych w kierunku praktyk włączających wszystkie, bez wyjątku, osoby uczące się.

 

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022 ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na aktualną sytuację geopolityczną związaną z wojną na Ukrainie, ale też potężne ruchy migracyjne oraz ze względu na długotrwałe doświadczenie nauki hybrydowej w czasie pandemii Covid-19. Te trzy zjawiska leżą u podstaw utraty spójności społecznej, która prowadzić może do rozwarstwienia społecznego, a w rezultacie do wykluczenia osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych.

 

Aby podejście włączające uczynić fundamentem procesu kształcenia, nauczyciele, edukatorzy i dyrektorzy szkół potrzebują wiedzy i odpowiednich kompetencji, by odpowiedzieć na wyzwania, które niesie różnorodność językowa, kulturowa, społeczna.

 

Edukacja włączająca to także proces kształcenia, który wyposaża uczniów w kompetencje niezbędne do budowania w przyszłości społeczeństwa włączającego. W takim społeczeństwie różnorodność postrzegana jest jako kapitał społeczny i cywilizacyjny.  Jak więc zarządzać różnorodnością w placówce edukacyjnej, by wydobyć drzemiący w niej potencjał?

 

Eksplorując powyższe zagadnienia, uczestnicy konferencji poznają rozwiązania sprawdzone i rekomendowane w innych krajach. Podczas Giełdy Pomysłów, na warsztatach, w kuluarach wymienią się też doświadczeniami i dobrymi praktykami z ostatnich kilku miesięcy nauczania w wielokulturowych i wielojęzycznych klasach. Zanim to nastąpi wszyscy zainteresowani udziałem w wydarzeniu powinni się zarejestrować i przesłać wypełniony formularz. Opłata konferencyjna wynosi 200zł netto. Organizator zapewnia kanapki, gorące i zimne napoje oraz obiady.

Szczegóły: https://www.kopernik.org.pl/pokazac-przekazac-2022