Nasz patronat. Jak powstaje wiedza? Konferencja Pokazać – Przekazać: 27-28 sierpnia 2021 r.

Jakie wyobrażenie o wiedzy naukowej kształtuje szkoła, jaka jest jej rola w budowaniu zrozumienia tego, czym jest nauka? Co o wiedzy naukowej sądzą uczniowie? Jak z nimi rozmawiać o aktualnych badaniach i ich zastosowaniach? Jak odróżniać wiedzę potoczną od wiedzy naukowej i wiedzę naukową od wiedzy fałszywej? – to niektóre zagadnienia do dyskusji w gronie nauczycieli, uczniów, edukatorów i naukowców, którzy spotkają się w Centrum Nauki Kopernik na tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać*.

Badania naukowe i ich wyniki pozwalają lepiej poznać i rozumieć zachodzące w świecie procesy i zjawiska. Sposób pracy naukowców – formułowanie problemu, przeprowadzenie badań, analiza wyników, weryfikacja – to najrzetelniejszy sposób pozyskiwania informacji. W efekcie wieloletniej pracy badaczy dochodzi do odkryć naukowych, które zmieniają świat. Zależy nam na tym, by ludzie – zwłaszcza ci, którzy zawodowo zajmują się kształceniem dzieci i młodzieży – rozumieli odkrycia naukowe, dostrzegali ich znaczenie i potencjał. Dochodzeniu do tego rodzaju rozumienia nauki sprzyjają spotkania i dyskusje młodych ludzi z naukowcami, a także uczenie z wykorzystaniem elementów metody badawczej, której stosowanie promuje Centrum Nauki Kopernik.

– Pandemia COVID-19 stanie się punktem zwrotnym w historii nowożytnej. Pierwszy raz stoimy w obliczu globalnego zagrożenia, które jesteśmy w stanie opanować dzięki zaangażowaniu naukowców i lekarzy. Nigdy w tak krótkim czasie nie powstało rewolucyjne i niezwykle skuteczne panaceum na wirusa, owoc dziesięcioleci żmudnych badań i eksperymentów. Jesteśmy świadkami niezwykłego procesu poszukiwań naukowych, badań klinicznych i dyskusji ekspertów – mówi dr Paweł M. Boguszewski, neurobiolog, kierownik Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, który wygłosi wykład otwarcia na konferencji.

Na konferencję organizatorzy zaprosili ekspertów, którzy badają zaufanie Polaków do nauki i naukowców. Zaprezentują wyniki dwóch badań: ROSES (Relevance of Science Education – Second), gdzie ankiety wypełniali uczniowie w wieku 15 lat oraz State od Science Index, skierowane do dorosłych. Dr Małgorzata Łukianow z Centrum Nauki Kopernik powie, co interesuje ósmoklasistów – a co zupełnie nie – i jak oceniają przydatność wiedzy naukowej w życiu. Małgorzata Golatowska z firmy 3M ujawni, jakie oczekiwania wobec nauki mają dorośli i dlaczego nie ufają naukowcom. Oba badania mają charakter międzynarodowy, więc dowiemy się, jak to wygląda w innych krajach.

Edukacja i nauka

Sednem konferencji Pokazać – Przekazać jest wymiana doświadczeń i dzielenie się praktyczną wiedzą podczas spotkań, gdzie ekspertami – dla siebie nawzajem – są sami uczniowie, nauczyciele i edukatorzy, uczestniczący w różnych programach edukacyjnych, organizowanych lub koordynowanych przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z wybranymi instytucjami naukowymi bądź uczelniami. Tak powstała i stale rozwija się sieć Klubów Młodego Odkrywcy, gdzie klubowicze wraz z Opiekunami – od przedszkoli po szkoły średnie – realizują projekty badawcze z wykorzystaniem elementów metody naukowej. Bedą gośćmi paneli „Edukacja i Nauka”. Dołączą do nich nauczyciele i uczniowie, tworzący zespoły projektowe na konkurs CanSat, by zbudować minisatelitę i zaprogramować jej cele badawcze. Podczas Giełdy Inicjatyw Edukacyjnych pokażą, jak w tym procesie stosują kryteria i wymogi tożsame z przygotowaniem prawdziwej misji kosmicznej. Zaś uczniowie uczestniczący w projekcie Badacze KMO zademonstrują własne badania, które powstały we współpracy z naukowcami.

Maszyny uczą się szybko

Jaką wiedzę produkują maszyny? Na czym polega uczenie maszynowe? Gdzie korzystamy ze sztucznej inteligencji? Jak wobec inteligentnych maszyn zmienia się nasze myślenie? Czy i jaki jest między nami dialog? Jak to się ma do inteligentnych miast przyszłości? – wokół tych problemów będzie toczył się dyskurs podczas seminarium „Logika algorytmów – jak rozmawiać o sztucznej inteligencji” z udziałem uczniów, nauczycieli, edukatorów i ekspertów.

Wśród nich – Oktawia Gorzeńska, liderka innowacyjnych zmian w edukacji, założycielka Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka EDULab, doradczyni dyrektorów szkół w programie „Szkoła dla innowatora” (MPRiT, MEiN), trenerka i mówczyni na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych edukacji, przywództwu, innowacjom i przedsiębiorczości; Robert Pypkowski, propagator wiedzy o sieciach neuronowych, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji oraz Elżbieta Lewandowska, ekspert ds. programów edukacyjno-informacyjnych w Polskim Instytucie Badawczym NASK.

Seminarium jest organizowane w ramach „Kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” we współpracy z KPRM i NASK. Uczestnicy seminarium zostaną – jako pierwsi – wprowadzeni w świat nowej wystawy stałej „Przyszłość jest dziś” w Centrum Nauki Kopernik. Zadbają to: dr Magdalena Puczko, koordynatorka i realizatorka programu edukacyjnego wokół nowej wystawy; Małgorzata Maryl-Wójcik, doktorantka Wydziału Socjologii UW, współtwórczyni programu edukacyjnego wokół tej ekspozycji, i Patrycja Strzetelska, współtwórczyni nowej wystawy.

Konferencja Pokazać – Przekazać jest okazją do bezpośredniego spotkania różnych środowisk związanych z nauczaniem zarówno formalnym, jak i nieformalnym, które odważnie podejmują dialog na temat wyzwań stojących przed współczesną edukacją. Różnorodność proponowanych w jej programie formatów tworzy przestrzeń do inspirujących dyskusji i wymiany zdań między uczestnikami.

Osoby, które nie będą miały możliwości wzięcia udziału w konferencji na miejscu, mogą obejrzeć transmisję na YouTube CNK z wykładu otwarcia, prezentacji badań, paneli dyskusyjnych i seminarium.

***

>> Partnerami medialnymi konferencji są: Warszawa.wyborcza.pl, Głos Nauczycielski, EDUNews.pl, Dyrektor Szkoły.

>> Szczegóły konferencji: https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/pokazac-przekazac

>> Wydarzenie na Fb: https://fb.me/e/2n1XY1J4T

*Fragment artykułu opublikowanego w GN nr 33-34 z 18-25 sierpnia br.