Nasz patronat: Konferencja „Kreatywność w integracji. 25 lat inicjatywy OSPAR w APS”

2 grudnia 2021 r. odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa poświęcona fenomenowi festiwalu OSPAR.

Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji organizowana jest nieprzerwanie od 1996 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (najstarszej Uczelni pedagogicznej w Polsce, obchodzącej w roku 2022 Jubileusz 100-lecia działalności, w ramach Roku Marii Grzegorzewskiej).

Prezentuje osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży z placówek specjalnych, poprawczych, opiekuńczych, wychowawczych.

Scena OSPAR umożliwia integrację, pozytywną rywalizację na polu artystycznym oraz daje szansę bezpośredniego nagrodzenia wykonawców oraz ich opiekunów za wspólny trud i wkład pracy. Ze względu na swój niepowtarzalny charakter jest największą i najdłużej organizowaną tego typu imprezą w Polsce.

Konferencja będzie spotkaniem twórczym Społeczności OSPAR. Intencją organizatorów Konferencji jest stworzenie możliwości pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i zaprezentowania dobrych praktyk, jak też podsumowania dotychczasowej już 25-letniej historii przedsięwzięcia.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

(GN)