Nasz patronat. Konferencja online. Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży

Jak wygląda kondycja psychospołeczna młodzieży w czasie pandemii? Na to pytanie będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji organizowanej przez socjologów z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

„Pandemia COVID-19 wpłynęła na życie codzienne i emocje milionów ludzi na całym świecie. Jedną z kategorii najbardziej dotkniętych przez lockdown stała się młodzież” – zwracają uwagę organizatorzy konferencji, naukowcy z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Konferencja odbędzie się online, na platformie Microsoft Teams, 20 maja br.

– Zdalna edukacja, społeczna izolacja, zmiana rytmu życia, blokada potrzeb i aspiracji negatywnie wpłynęły na kondycję psychospołeczną młodzieży. Z badań prowadzonych na całym świecie wynika, że w młodszych grupach wiekowych doszło do podwyższenia się poziomu lęku, depresji, stresu – mówi dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, dyrektor Centrum Badań Młodzieży w Instytucie Filozofii i Socjologii UP, jeden z organizatorów wydarzenia.

Badacze z IFiS UP podkreślają, że pojawiające się zaburzenia zdrowia psychicznego młodzieży są niebezpieczne, ponieważ „mogą odcisnąć piętno na kondycji młodego pokolenia i rzutować na losy całego społeczeństwa”.

Celem organizowanej konferencji jest próba odpowiedzi na pytania:

>> Jak wygląda kondycja psychospołeczna młodzieży w czasie pandemii?

>> Dlaczego pandemia negatywnie wpłynęła na samopoczucie psychiczne młodzieży?

>> Czy można w jakiś sposób zaradzić tym problemom?

Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać zaproszeni do udziału w konferencji eksperci z zakresu socjologii, psychologii, psychiatrii. „Uzyskana wiedza poza wymiarem poznawczym może też być przydatna w wprowadzaniu skutecznych rozwiązań mających za zadanie pomoc i wsparcie młodej generacji w postpandemicznej rzeczywistości” – informują organizatorzy.

W programie konferencji zaplanowano pięć sesji:

>> Bilans doświadczeń kwarantanny z perspektywy młodzieży;

>> Społeczne konsekwencje lockdownu;

>> Wpływ pandemii na kondycję psychiczną młodzieży;

>> Zaburzenia zdrowia psychicznego podczas kwarantanny;

>> Młodzież w Działaniu – dobre praktyki na czas pandemii.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać m.in. następujących referatów i wystąpień:

>> „Pandemia jako zjawisko społeczne: mechanizmy generujące, skutki społeczne” (dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ);

>> „Efekt psychofali i fala pandemii – o potrzebie i możliwościach badań wśród młodzieży” (prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, UMK);

>> „(Nie)rzeczywista szkoła. Trzy spojrzenia na zdalną edukację w czasie epidemii” (dr Joanna Rzońca, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli);

>> „Objawy depresji i lęku w różnych grupach wiekowych w trakcie pandemii w Polsce. Podsumowanie wyników badania podłużnego” (dr hab. Małgorzata Gambin, UW);

>> „Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie przymusowej izolacji społecznej. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka” (dr Iwona Sikorska, UJ);

>> „Lęk i depresja a trudności związane z epidemią u polskiej młodzieży – badania podłużne” (dr Małgorzata Woźniak-Prus, APS w Warszawie);

>> „Wpływ pandemii COVID-19 na występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” (dr hab. med. Maciej Pilecki, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum);

>> „Zastosowanie założeń logoterapii w profilaktyce pustki egzystencjalnej i terapii uzależnień behawioralnych młodzieży w okresie pandemii” (dr Roman Solecki, UP).

>> „Więzi rodzinne w czasach pandemii” (dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ).

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie internetowej:

https://ifis.up.krakow.pl/program-konferencji-covid-mlodziez/

Przebieg wydarzenia będzie można śledzić online. Rekrutację uczestników prowadzi Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które wyda także  certyfikaty uczestnictwa w konferencji. Wszystko to jest bezpłatne. Szczegóły:

https://mcdn.edu.pl/krakow/wplyw-pandemii-covid-19-na-kondycje-psychospoleczna-mlodziezy-konferencja/

***

Patronem medialnym konferencji jest Głos Nauczycielski