NASZ PATRONAT. Konferencja UODO i RPD o wyzwaniach dla ochrony danych osobowych dzieci. Nagroda im. M. Serzyckiego przyznana!

Laureatką siódmej edycji Nagrody im. Michała Serzyckiego została dr dr Joanna Hałoń-Gnutek, nauczycielka dyplomowana ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dzieci Montessori w Lublinie. Nagrodzona nauczycielka jest szkolną koordynatorką Programu UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Została wyróżniona za innowacyjne metody prowadzenia zajęć i praktyczne przybliżanie uczniom problematyki ochrony danych osobowych. Serdecznie gratulujemy!

Nagrodę im. M. Serzyckiego wręczył laureatce prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski podczas konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci” zorganizowanej w piątek 26 kwietnia br. przez UODO we współpracy z Rzeczniczką Praw Dziecka Moniką Horną-Cieślak.

– Odczytuję to dzisiejsze wyróżnienie jako potwierdzenie sensowności mojej pracy w edukacji na co dzień. Pokazuje mi, że te nasze małe, mikro inicjatywy przekładają się na inspiracje i na wspomaganie deklamowania, głoszenia tych ważnych kwestii również w jakimś szerszym zakresie – powiedziała laureatka.

Jak informuje UODO Joanna Hałoń-Gnutek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i nauczycielem dyplomowany. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie oraz w Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dzieci Montessori w Lublinie. W placówkach tych  koordynuje program edukacyjny UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Urząd Ochrony Danych Osobowych  podsumował dorobek laureatki:

>> Podejmowane przez nią działania przyczyniają się do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości uczniów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, co jest szczególnie cenne w dobie gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii i cyfrowej transformacji.

>> Liderka Programu chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniami, a przygotowane przez nią scenariusze zajęć zostały włączone do bazy materiałów edukacyjnych programu „Twoje dane – Twoja sprawa” i stanowią wsparcie dla kolejnych uczestników Programu do organizowania interesujących lekcji z uczniami.

>> Dzięki działaniom podjętym przez Panią dr Hałoń-Gnutek w roku 2021, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Prezesa UODO na najlepszą inicjatywę edukacyjną i została nagrodzona statuetką „Złotego Pióra”. Następnie w roku 2023 zajęła II miejsce, w tym samym konkursie.

UODO przypomina, że Nagroda im. Michała Serzyckiego została ustanowiona w 2018 roku przez dr Edytę Bielak-Jomaa, ówczesną Prezes UODO. Jest to wyróżnienie dla tych, którzy przyczyniają się do poszerzania świadomości na temat prywatności i roli ochrony danych osobowych w wielu dziedzinach i środowiskach.

Patron nagrody ‒ Michał Serzycki ‒  zajmował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji. Jednym z rezultatów jego działań było zainicjowanie na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej organu ds. ochrony danych osobowych.

Konferencja UODO i RPD „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci” odbywała się w piątek 26 kwietnia br. pod patronatem medialnym m.in. Głosu Nauczycielskiego. Nasze czasopismo jest także patronem medialnym aktualnej edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Więcej na temat konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci” – w Głosie Nauczycielskim.

(HAD, DK)

Wykorzystano informacje ze strony https://uodo.gov.pl/pl/138/3077

Fot. UODO

Nasz patronat: „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci”. 26 bm. konferencja UODO we współpracy z rzeczniczką praw dziecka