Nasz patronat: „Maria Montessori. Historia aktualna”. W 150. rocznicę urodzin włoskiej pionierki nowej edukacji

Ostatniego dnia sierpnia obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin Marii Montessori, wybitnej włoskiej pionierki edukacji i pedagożki, której nazwisko znane jest w szkołach i przedszkolach na całym świeci. Ukazała się właśnie polska edycja biografii Montessori autorstwa Grazia Honegger Fresco „Maria Montessori. Historia aktualna”. Premiera książki miała miejsce jeszcze przed 150. rocznicą urodzin włoskiej pedagożki, którą montessorianie na całym świecie obchodzili 31 sierpnia br.

Nauczycielom Marii Montessori (1870-2020) przedstawiać nie trzeba. Jak zwracał uwagę nestor polskiej pedagogiki prof. Czesław Kupisiewicz, należała do nielicznej grupy kobiet, które aktywnie uczestniczyły w ruchu Nowego Wychowania.

„(…) Montessori podjęła pierwszą próbę opracowania nauki poglądowej na podstawie badań naukowych, co stanowi jej wielką zasługę. Opierając się na wynikach badań nad rozwojem dziecka, opracowała bardzo drobiazgowo system ćwiczeń mających kształcić zmysły dziecka w wieku od trzech do siedmiu lat, sprawność jego ruchów oraz zdolność obserwowania rzeczy; obmyśliła pomoce potrzebne do wykonywania tych ćwiczeń, wreszcie opracowała własną metodę nauki czytania i pisania. W ten sposób powstała główna metoda Montessori” – pisał prof. Kupisiewicz („Z dziejów teorii i praktyki wychowania”).

Dziś, jak podaje Montessori Internationale, organizacja założona przez Marię Montessori w 1929 r. dla rozwijania jej dzieła, edukację jej metodą prowadzi ponad 25 tys. szkół na całym świecie w ponad 140 krajach.

Warto dodać, że Montessori znalazła się w gronie 100 Kobiet Roku, których wizerunki tygodnik „Time” opublikował w wydaniu upamiętniającym 100. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w USA.

W 150. rocznicę jej urodzin polski czytelnik może poznać jej postać i jej dorobek, sięgając do książki „Maria Montessori. Historia aktualna”, która ukazała się pod patronatem medialnym Głosu Nauczycielskiego. „To kanoniczna biografia kobiety, która zmieniła myślenie o wychowaniu i edukacji dzieci” – tak przedstawia tę publikację wydawca książki.

„Maria Montessori nie była zwyczajną kobietą. Zdolna budzić najbardziej entuzjastyczne poparcie i najbardziej złośliwą krytykę, była w swoich czasach przedmiotem spekulacji, oszczerstw i plotek, a jeszcze dziś jej poczucie wolności i niewygodne nowatorstwo poglądów budzą sprzeczne reakcje” – czytamy na okładce książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Mamania.

Grazia Honegger Fresco z wrażliwością i wyczuciem opisuje poszczególne etapy życia kobiety, która stworzyła nowy kierunek w pedagogice dziecięcej. Snuje opowieść o latach edukacji, naznaczonych trudnościami związanymi z faktem, że Maria Montessori była wówczas jedyną kobietą z tytułem lekarskim w Rzymie. Dowiadujemy się o bolesnych doświadczeniach skrywanego macierzyństwa; o budzącym się feminizmie, poczuciu sprawiedliwości społecznej i świadomości nowej roli kobiety. Śledzimy, jak rodził się innowacyjny projekt pedagogiczny oparty na podkreślaniu zasobów i wolności dziecka.

Dzięki wkładowi prawnuczki Marii, Caroliny Montessori, książka zawiera wiele nieznanych dotychczas faktów z życia i pracy Marii.

„To najlepsza biografia Marii Montessori, jaką znam. Grazia Honegger Fresco jest montessorianką z serca i duszy, obdarzoną głęboką znajomością życia i działalności Marii Montessori, a jej książka nie jest ani nudną powtórką już znanych informacji, ani hagiografią. Autorka przeprowadziła bardzo dokładne badania we Włoszech i za granicą, sprawdzając oryginalne i prywatne dokumenty Marii Montessori oraz jej rodziny, a także słuchając tych, którzy znali ją osobiście. Wynikiem jest to całkowicie oryginalne arcydzieło” – rekomenduje Carolina Montessori.

(JK)

Fot: Materiały prasowe

*Grazia Honegger Fresco „Maria Montessori. Historia aktualna”, wyd. Mamania, Warszawa 2020, stron: 360. Patronat medialny: m.in. Głos Nauczycielski