Nasz Patronat: Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2019”.

W poniedziałek w gmachu Politechniki Warszawskiej wystartowała 13 edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2019”. To największe w Polsce wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Głos Nauczycielski jest jednym z jego patronów medialnych.

Wystawa organizowana jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 14-16 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Po raz kolejny wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Co roku na wystawie goszczą wynalazcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski.

Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Swoje osiągnięcia pokazują zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie.

Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 12 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Podstawowe cele wystawy to:

>>zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań

>> umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami

>> zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki

>> kreowanie innowacyjnych postaw wśród dzieci i młodzieży

Podczas wystawy zostanie zorganizowany VII Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych, którego głównym organizatorem jest Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA. Zgłoszone przez wystawców innowacyjne rozwiązania będą oceniane przez Międzynarodowe Jury.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

(JK, GN)