Nasz patronat. Ogólnopolska konferencja w Radomiu (22-24 listopada br.) nie tylko o cyfrowej szkole

W Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbędzie się 22-24 listopada br. 15. ogólnopolska konferencja „Nowoczesne technologie informacyjne w służbie cyfrowej szkoły i administracji publicznej”.

Już na miesiąc przed jej rozpoczęciem lista uczestników została zamknięta  ze względu na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc. To zainteresowanie zawdzięczamy to udziałowi wielu znakomitych firm z terenu całej Polski oraz o zasięgu międzynarodowym, czego przykładami mogą być m. in. Microsoft, PRODATA, Canon, LG, Mentor czy TP-Link.

Rosnące z roku na rok zainteresowanie konferencją w Radomiu dostrzegane jest również przez wiele instytucji, które po raz kolejny obejmują to wydarzenie swoim patronatem. Należą do nich m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia oraz wiele instytucji związanych z edukacją. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że organizacja konferencji zawsze stała na bardzo wysokim poziomie co w swoich wypowiedziach potwierdzali uczestnicy oraz partnerzy technologiczni.

Trzy dni spędzone w Radomiu (22-24 listopada br.) to możliwość uczestniczenia w kilkudziesięciu wykładach, jeszcze większej liczbie warsztatów oraz odwiedzenia wielu ciekawych stoisk przygotowanych przez firmy towarzyszące temu wydarzeniu. Jednocześnie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, testowania najnowszych rozwiązań technologicznych dedykowanych edukacji, obcowania z wieloma interesującymi osobami. Konferencja w Radomiu to nie tylko niesamowity zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej. To również unikalny na skalę kraju sposób na spędzenie czasu wśród grona pasjonatów nauki. Z jednej strony – ogromna dawka wiedzy, a z drugiej sposobność na naładowanie akumulatorów przed kolejnymi wyzwaniami jakie stawia praca z młodzieżą. Wśród różnych atrakcji poza warsztatami i wykładami będzie koncert niespodzianka zespołu „Pączki w tłuszczu”, w składzie którego występują m. in. Tomasz Karolak i Bartek Miecznikowski.

Od kilku lat nasze działania gromadzą około 500 osób czynnie biorących udział w naszym wydarzeniu. Wśród naszych gości niejednokrotnie znajdowali się przedstawiciele edukacji z całej Europy. Miejsce na spotkanie z uczestnikami znajdują tu również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci Regionalnych Koordynatorów ds. Innowacji.

Ponad 50 proc. uczestników to osoby spoza naszego regionu. Wyjątkowo duża liczba osób oraz wiele głosów pozytywnych na temat organizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu konferencji potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są potrzebne i oczekiwane przez wiele osób. Wsparcie w postaci patronatów honorowych i medialnych potwierdza również, że tego rodzaju działanie postrzegane jest bardzo pozytywnie.

Ideą przyświecającą organizatorom konferencji jest integracja środowiska edukacyjnego, biznesowego oraz administracji samorządowej, umożliwienie wymiany poglądów, myśli, analiz w zakresie zastosowania technologii informacyjnych, zapoznanie z najnowszymi trendami w IT oraz wykorzystania Technologii Informacyjnej w edukacji. Wpisuje się to doskonale w główne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa polskiego takie jak: podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej czy bezpieczeństwo w internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Konferencja jest również odpowiedzią na cele zawarte w programie współpracy wojewody mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

 

Marek Skrok

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu