Nasz patronat: Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”

20 października rozpoczęła się II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”. Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, autorką przedsięwzięcia nauczycielka SP 10 – Anna Czujak, a jego odbiorcami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głos Nauczycielski objął patronat nad wydarzeniem.

Celem projektu jest szerzenie świadomości o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy, potocznie określany jako lęk przed mówieniem. Na podkreślenie zasługuje charakter edukacyjny i społeczny przedsięwzięcia. Ma ono za zadanie uświadomić odbiorcom, że każdy z nas może pomóc osobie ogarniętej lękiem przed mówieniem w wyjściu ze świata ciszy poprzez właściwe postępowanie w kontakcie z nią, stosowanie metody małych kroków, życzliwe i empatyczne zaakceptowanie jej potrzeb i trudności.

Warto przypomnieć, że październik to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego.

Projekt został opracowany w formie interaktywnej, w oparciu o technologie informacyjno – komunikacyjne i służy poszerzaniu umiejętności ich wykorzystywania. Stanowi ciekawe rozwiązanie metodyczne dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać wrażliwość, empatię i umiejętność dostrzeżenia potrzeb drugiego człowieka w swoich wychowankach.

Z uwagi na specyfikę odbiorców uwzględniono 3 wersje treści przewidzianych do realizacji przez:

>> uczniów klas I-III szkół podstawowych,

>> uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych,

>>  uczniów szkół ponadpodstawowych.

Termin realizacji projektu: 20 X 2022 r. – 20 XII 2022 r.

Więcej na temat projektu poniżej pod tym linkiem: https://tiny.pl/wxrjn

Artykuły autorki projektu na temat mutyzmu wybiórczego można znaleźć w styczniowym numerze „Wychowawcy” z 2022 r. tutaj

(GN)