NASZ PATRONAT. Rok Aleksandry Piłsudskiej – honorowego członka ZNP. Uroczystości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Obchody związane z Rokiem Aleksandry Piłsudskiej, honorowego członka ZNP, zorganizowała 25 września br. w Auli Główniej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie Rada Uczelniana ZNP AGH wraz z Okręgiem Małopolskim ZNP i Oddziałem ZNP Kraków-Śródmieście.

Na zdjęciu: Wręczenie Złotej Odznaki ZNP Tomaszowi Jamrozowi-Piłsudskiemu oraz dr hab. Markowi Dudkowi z AGH

Uroczystości towarzyszyły otwarcie wystawy „Aleksandra Piłsudska – honorowy członek ZNP” (pod patronatem Głosu Nauczycielskiego)* oraz promocja książki o Stanisławie Nowaku (1859-1936), pierwszym prezesie ZNP**. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z panią Anną Korfel-Jasińską, zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, uczelnianych oraz związkowych.

Społeczność uczelni reprezentowali m.in. kanclerz AGH Henryk Zioło; prof. dr. hab. inż. Tadeusz Słomka, były Rektor AGH; prof. dr hab. inż. Piotr Czaja. Ze strony ZNP w uroczystości wzięli udział – obok prezesa RU ZNP AGH dr. inż. Dariusza Sali – również m.in. prezes Okręgu Małopolskiego Arkadiusz Boroń, Aneta Trojanowska, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, prezes Oddziału ZNP w Katowicach Jerzy Szmajda, prezes ZNP na Uniwersytecie Jagiellońskim dr Wioleta  J. Karna, prezes ZNP na Politechnice Krakowskiej Witold Trzaska  oraz prezes Tomasz Wilczyński, prezes Oddziału Kraków-Śródmieście.

Ponadto swą obecnością wydarzenie zaszczycili przedstawiciele 11 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Małopolski, na czele z prezesem Grzegorzem Surdym, „Solidarności” na AGH, Piłsudczyków Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa oraz nauczycielstwa i społeczności akademickiej.

Obchody zapoczątkowało powitanie zebranych przez prezesa ZNP RU AGH. Następnie w zastępstwie prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza głos zabrał prezes Okręgu Małopolskiego ZNP Arkadiusz Boroń. Do zebranych za pomocą telebimu przemawiał też Rektor AGH Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Następnie miały miejsce odczyty i prelekcje.

Prezes RU ZNP AGH dr inż. Dariusz Sala w swoim wystąpieniu odniósł się do słów Aleksandry Piłsudskiej „Kto się urodził Polakiem musi być patriotą”. Po jego prelekcji nastąpiła ceremonia dekoracji przez Panią Prezydent Korfel-Jasińską prezesa ZNP Kraków-Śródmieście Tomasza Wilczyńskiego odznaczeniem Honoris Gratia za zasługi dla miasta Krakowa. Jednocześnie prezes Dariusz Sala przekazał na ręce Pani Prezydent zestaw kolekcjonerski – medal RU ZNP AGH wraz z wydawnictwami poświęconymi Stanisławowi Nowakowi oraz Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Zaraz potem nastąpiła dekoracja najwyższym odznaczeniem Związku – Złotą Odznaką ZNP – Tomasza-Jamroza Piłsudskiego (członka rodziny Piłsudskich) oraz dziekana dr hab. Marka Dudka z AGH. Złota Odznakę wręczyli prezes Aneta Trojanowska wraz z dr inż. Dariuszem Salą.

W dalszej części miał miejsce odczyt Tomasza Jamroza-Piłsudskiego „Aleksandra Piłsudska – żona Marszałka”. Po odczycie Tomasz Jamróz-Piłsudski uhonorował krzyżem srebrnym za zasługi w kultywowaniu tradycji i wiedzy o polskim żołnierzu prof. Tadeusza Słomkę, byłego Rektora AGH, kanclerza AGH Henryka Zioło, a następnie m.in. prezesów dr inż. Dariusza Salę, Tomasza Wilczyńskiego oraz Jerzego Szmajdę (krzyż srebrny otrzymał również dr Piotr Wierzbicki z ZNP Kraków Śródmieście, autor niniejszego artykułu – przyp. red.).

Po kolejnym odczycie*** dr Paweł Skorut z Wydziału Edukacji Miasta Krakowa otrzymał Odznakę Szkolnictwa Wyższego ZNP AGH za zasługi, którą wręczyła prezes Aneta Trojanowska. Uhonorowani zostali także Tomasz Jamróz-Piłsudski, płk Marcin Siudziński z 11 Brygady WOT (w jego zastępstwie odznakę odebrał Bartłomiej Czech-Kosiński) i Piłsudczyk RP Mariusz Szczepan. Otrzymali oni z rak prezesa Dariusza Sali Medale 150-lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego RU ZNP AGH.

Następnie prezes Sala wręczył Medal „Zasłużony dla ZNP AGH” dr Piotrowi Wierzbickiemu m.in. prezesom Jerzemu Szmajdzie i Tomaszowi Wilczyńskiemu. Prezes Oddziału ZNP w Katowicach podziękował za zaproszenie i uhonorowanie, następnie wręczył listy gratulacyjne wraz z upominkami dla prezesa Sali i Rektora AGH. Ceremonię dekoracji odznaczeniami zakończyli Piłsudczycy RP Dominik Galas oraz Mariusz Szczepan którzy przekazali grawertony dla prezesa Sali i Rektora AGH a następnie wręczyli Złote Krzyże Zasługi Piłsudczyków RP dr Dariuszowi Sali, prezesowi Tomaszowi Wilczyńskiemu oraz Srebrny Krzyż Zasługi Piłsudczyków RP dr Piotrowi Wierzbickiemu.

Następnie prezes ZNP RU AGH uroczyście zamknął sesję i zaprosił zebranych do udziału w złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego – honorowego członka ZNP, co odbyło się przy asyście wojskowej i Piłsudczyków RP.

Uroczystość zakończyły prezentacja wystawy o Aleksandrze Piłsudskiej i rozdanie najnowszej publikacji o Stanisławie Nowaku, a także –  poczęstunek dla gości.

Opracował: dr Piotr Wierzbicki (ZNP-Kraków Śródmieście)

Zdjęcia: Materiały organizatorów

*„Aleksandra Piłsudska – honorowy członek ZNP” – wystawa autorstwa dr. hab. Krzysztofa Mroczkowskiego prof. UR, dr. Piotra Wierzbickiego i Tomasza Jamroza-Piłsudskiego (potomka rodziny Piłsudskich)

**Książka o Stanisławie Nowaku (1859-1936) została wydana pod red. dr. Piotra Wierzbickiego i dr. inż. Dariusza Sali, prezesa RU ZNP AGH

***Podczas uroczystej sesji dr Piotr Wierzbicki wygłosił odczyt „Aleksandra i Józef Piłsudscy honorowymi członkami ZNP”