Nasz patronat. XIV edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. UODO zaprasza szkoły do udziału!

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Od 1 września do 30 listopada br. placówki oświatowe mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w XIV edycji tego programu. W tym roku szkolnym tematem przewodnim programu będzie ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych i nie tylko.

– Podstawowym celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, aby świadomie korzystali z praw gwarantowanych przez RODO, co jest istotne w dobie gwałtowanego rozwoju nowych technologii – powiedziała Anna Dudkowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Nabór do programu

W dostępnym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych komunikacie „1 września br. rozpoczynamy nabór do programu Twoje dane – Twoja sprawa” można znaleźć więcej informacji o tegorocznej edycji programu, w tym harmonogram jego realizacji w roku szkolnym 2023/2024.

Dostępny jest także link do formularza zgłoszeniowego dla szkół, za pośrednictwem którego placówki mogą zgłaszać się do wzięcia udziału w tym programie.

O programie „Twoje dane – Twoja sprawa”

Podstawowym celem programu UODO, realizowanego nieprzerwanie od 2009 roku, jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Jednym z etapów programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów.

Kolejnym elementem programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Uzupełnieniem tej oferty są szkolenia tematyczne dla nauczycieli oraz uczniów, akcje edukacyjne w postaci eksperckich porad kierowanych do dzieci i młodzieży, a także konkursy dla szkół i uczniów.

Udział szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w programie jest bezpłatny, a szczegółowe informacje nt. programu (np. regulamin oraz relacje z przebiegu minionych edycji) znajdują się

>> na stronie internetowej UODO w zakładce „Co robimy”.

(DK, GN)

Głos Nauczycielski jest jednym z patronów medialnych XIV edycji programu UODO