Nasz patronat. Startuje XII edycja programu UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Nabór już od 1 września br.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w XII edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Chętnych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i wypełnienia formularza zgłoszeniowego – poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych. Głos Nauczycielski jest jednym z patronów medialnych programu.

„Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności” – informuje UODO.

Jak przystąpić do programu?

Dyrektor szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli zainteresowany przystąpieniem do programu zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszenia, który jest dostępny pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/21/31.

Co wydarzy się w XII edycji programu UODO dla szkół?

W roku szkolnym 2021/2022 organizatorzy programu zaplanowali wiele ciekawych i praktycznych działań, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb przedstawicieli społeczności szkolnych – przede wszystkim dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów. Szczegółowy harmonogram działań publikujemy niżej.

Wśród planowanych działań znalazły się m.in.

>> konferencje, szkolenia oraz webinaria dla nauczycieli,

>> rozmaite bezpłatne opracowania tematyczne o ochronie danych osobowych oraz o prywatności, które nauczyciele będą mogli wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych czy pozalekcyjnych,

>> cykl porad adresowany do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w różnych sytuacjach codziennych, a także podczas korzystania przez uczniów z nowych technologii.

Uczestnictwo w programie to także okazja dla placówek oświatowych do tworzenia sieci wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli.

UODO przygotował specjalne nagranie wideo, z którego można dowiedzieć się więcej o  celach programu i sposobie jego realizacji:

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Jak wyjaśniają inicjatorzy programu, udział w nim stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach.

Dzięki uczestnictwu w programie dyrektorzy, nauczyciele oraz personel administracyjny poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

Z kolei uczniom program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym.

Ponadto wiele ciekawych informacji, np. o RODO, mogą dzięki programowi uzyskać także rodzice, co przyczynia się do podnoszenia ich świadomości na temat realizacji obowiązków szkoły związanych z przetwarzaniem danych osób, których dane dotyczą.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

>> komunikat UODO: https://uodo.gov.pl/pl/480/2133

>> formularz zgłoszeniowy do XII edycji: https://uodo.gov.pl/pl/21/31

>> informacje o programie UODO: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/tdts

***

Szczegółowy harmonogram działań w roku szkolnym 2021/2022 jest dostępny poniżej:

Źródło: Strona UODO: https://uodo.gov.pl