Nasz patronat. Święto Teatru Na Prowincji 2024 – zaproszenie do udziału. Pozytywne postawy i wartości!

Już po raz 20. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku będzie organizować ogólnopolski projekt – Święto Teatru Na Prowincji. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

„Celem naszego projektu, jak co roku, jest przede wszystkim promowanie kreatywności młodzieży oraz talentów dzieci i młodzieży – osób, które nie akceptują bylejakości, ale prezentują pozytywną postawę wobec innych i utrwalają uniwersalne wartości: wrażliwość, okazywanie szacunku, życzliwości i tolerancji” – pisze w zaproszeniu do udziału w Święcie Teatru na Prowincji Sławomira Czarnecka, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.

Od 7 maja br. do 15 września 2024 r. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku i Fundacja Dzieci Wrzesińskich organizują w ramach jubileuszowej edycji projektu Święto Teatru na Prowincji, m.in.:

>> XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”;

>> Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Twórczość Czesława Miłosza”;

>> wydarzenia towarzyszące, w tym podsumowujący Święto Koncert Dobrych Myśli, który jednocześnie otwiera uroczyste obchody 25-lecia naszej szkoły.

To kolejna już impreza kulturalno-edukacyjna zakrojona na tak szeroką skalę. Nasze wieloletnie doświadczenia podpowiadają, że jest ona bardzo potrzebna w środowisku lokalnym i ponadregionalnym.

Na naszej stronie internetowej organizatorzy udostępniają pakiet regulaminów związanych ze Świętem Teatru Na Prowincji, wierząc jednocześnie, że nie zabraknie na nim dzieci, młodzieży i nauczycieli ze szkół w całym kraju!

(DK, GN)

>> Głos Nauczycielski objął patronatem medialnym jubileuszową 20. edycję projektu Święto Teatru Na Prowincji

Ważne informacje:

>> Regulaminy, karty zgłoszeń i wzory dyplomów można pobrać ze strony internetowej:

https://ssp-nf.wrzesnia.pl/artykuly/swieto-teatru.html