Nasz patronat: Trwa nabór do XIII edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

Trwa nabór do XIII edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje Dane – Twoja sprawa”. Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli „poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności”.

Dyrektor szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli zainteresowany przystąpieniem do programu zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszenia.

W nowym roku szkolnym 2022/2023 na uczestników czekają: konferencje, szkolenia dla nauczycieli, webinaria dla uczniów, bezpłatne materiały tematyczne o ochronie danych osobowych oraz o prywatności, które nauczyciele będą mogli wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych czy pozalekcyjnych.

Uczestnictwo w programie to także okazja dla placówek oświatowych do tworzenia sieci wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach.

(GN)

Nasz patronat. Laureaci konkursów XII edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa” odebrali nagrody

Nasz patronat. UODO podsumowało XII edycję programu „Twoje dane – Twoja sprawa”