Nasz patronat. Trwają zapisy do bezpłatnych programów dla nauczycieli Be.Eco i Be.Net

Dezinformacja, cyberprzemoc, metaversum, odpowiedzialna moda, ślad cyfrowy i węglowy. To tylko wybrane zagadnienia, które każdy nauczyciel może zgłębić w ramach bezpłatnych programów Be.Eco i Be.Net.

Przygotowane przez Fundację Digital University na rok szkolny 2022/23 programy dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozwalają pogłębić wiedzę w obszarze nowych technologii, bezpieczeństwa w sieci i ekologii. Szkolenia odbywają się online i prowadzone są przez ekspertów. W planie są też konkursy dla uczniów i granty dla szkół.

Inspirujemy – Angażujemy – Zmieniamy

– W tym roku ponownie uruchamiamy cykl profesjonalnych i bezpłatnych warsztatów dla nauczycieli Be.Eco. Ubiegłoroczna edycja pokazała, że takie działania są potrzebne i – aby były skuteczne – muszą być długofalowe i realizowane konsekwentnie na wszystkich etapach nauczania – mówi Ela Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University. – Startujemy też z bliźniaczym programem – Be.Net, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat nowych technologii i ich oddziaływania na nasze życie  – dodaje.

Programy edukacyjne Be.Eco i Be.Net są zgodne z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej na lata 2022-2023 i mogą być uzupełnieniem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

W ramach każdego z programów uczestnicy otrzymują:

>> możliwość udziału w bezpłatnych webinariach i warsztatach online prowadzonych przez ekspertów;

>> scenariusze lekcji i inne darmowe materiały dydaktyczne;

>> dostęp do platformy edukacyjnej;

>> certyfikat Be.Teacher i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Można zapisać się do jednego lub obu programów i uczestniczyć w wybranych szkoleniach online, prowadzonych przez ekspertów – przedstawicieli świata nauki, organizacji ekologicznych, firm technologicznych, a także Nauczycieli Roku. W programach przewidziano także konkursy i turnieje wiedzy dla uczniów z atrakcyjnymi nagrodami indywidualnymi i grantami dla szkół.

Be.Eco – bądź odpowiedzialnym konsumentem

Be. Eco to odpowiedź Fundacji Digital University na potrzebę realizacji edukacji ekologicznej i klimatycznej w szkole, ze szczególną uwagą zwróconą na założenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest 12. cel zrównoważonego rozwoju, czyli zapewnienie wzorców odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. W programie zostaną poruszone takie zagadnienia jak odpowiedzialna moda, greenwashing, zasada „zero waste”, hiperkonsumpcjonizm, bioróżnorodność, ślad cyfrowy i węglowy, ekomobilność, ekożywność: fakty i mity, szkoła przyjazna środowisku, elektroodpady i zanieczyszczenie środowiska.

>> https://beeco.edu.pl/

Be.Net – bądź świadomym użytkownikiem sieci

Celem programu Be.Net jest podnoszenie świadomości dotyczącej wykorzystania nowych technologii, kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci. Fundacja Digital University chce inspirować szkoły i ich społeczności do podejmowania aktywności protechnologicznych. W programie zostaną poruszone takie tematy jak metaversum – świat w świecie, cyberprzemoc, kradzież danych – phishing, dezinformacja, fake news i deep fake, Big Data, machine learning i finanse w sieci – bezpieczeństwo finansowe.

>> https://benet.edu.pl/

***

Fundacja Digital University działa od 2014 r. Uczy kompetencji przyszłości, prowadzimy ogólnopolskie bezpłatne programy edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich

Głos Nauczycielski jest patronem medialnym programów Be.Eco i Be.Net