NASZ PATRONAT. Trwają zapisy na bezpłatną konferencję „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”

Już 7 czerwca Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej organizuje bezpłatną ogólnopolską konferencję „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.

Czym jest Pierwsza Pomoc Psychologiczna? „Higiena cyfrowa” – co to właściwie znaczy i dlaczego jest tak istotna? Pierwszy rok z bezpłatnym programem profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” w szkołach – na czym polega oraz jakie są wyniki przeprowadzonej ewaluacji? Zapraszamy na wykłady oraz panele dyskusyjne z ekspertami. Wśród gości i panelistów m.in. Martyna Wojciechowska, Monika Horna-Cieślak, dr n. med. Aleksandra Lewandowska, Paulina Piechna-Więckiewicz, dr Tomasz Gajderowicz, dr Konrad Ciesiołkiewicz, Aleksandra Rodzewicz, Joanna Flis, Justyna Żukowska-Gołębiewska, Magda Bigaj, Michał Kociankowski, Iwona Zabielska-Stadnik, Jan Gawroński, Janusz Schwertner, Krzysztof Skórzyński i Marta Skierkowska.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia i link do zapisów: www.konferencja.mlodeglowy.pl.

MŁODE GŁOWY to długofalowy projekt edukacyjny Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej, którego celem jest polepszenie sytuacji psychicznej i zdrowotnej młodych ludzi.

– Nie jestem ekspertką, więc mogę wypowiedzieć się tylko jako mama, która w pewnym czasie szukała wsparcia dla swojego dziecka – mówi Martyna Wojciechowska, założycielka Fundacji UNAWEZA, której córka odebrała telefon od osoby z otoczenia, wyrażającej myśli samobójcze. – To był dla nas obu moment głębokiego wstrząsu. Czy edukujemy młode pokolenie jak rozpoznać kryzys psychiczny u siebie, u kogoś, jak postępować? Czy potrafimy zrobić to skutecznie? Do kogo zwrócić się po pomoc? Pytań było więcej niż odpowiedzi. Przekonałam się wtedy, jak ogromna jest skala tego problemu. Prawie milion młodych osób w Polsce może doświadczać kryzysu psychicznego, lekarzy psychiatrów dziecięcych jest w Polsce niewiele ponad 550. Wizyta u psychologa czy psychiatry dziecięcego na NFZ to w wielu miejscach terminy za ponad rok czy dwa, prywatnie – czasem również trzeba czekać wiele miesięcy. Zdałam sobie wtedy sprawę, jak bardzo jest źle i jak bardzo ten system nie działa.

W I etapie projektu MŁODE GŁOWY zostało przeprowadzone badanie na temat zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych osób. Dzięki niemu zdiagnozowano najważniejsze obszary, które wymagają najpilniejszej uwagi w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Wyniki wskazały dwa z nich: obszar zdrowia psychicznego i higienę cyfrową. Ta rekomendacja jest spójna z wynikami innych badań, także międzynarodowych.

Fundacja UNAWEZA powołała zespół ekspertów i specjalistów z dziedziny pedagogiki, edukacji, psychologii, higieny cyfrowej. Jesienią 2023 r. ruszył bezpłatny pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. W pierwszej edycji swój udział zgłosiło prawie 1500 szkół, program objął ok. 300 000 uczniów. Program „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” obejmuje m.in. tematy takie jak: emocje, potrzeby, higienę cyfrową, aktywność fizyczną czy myślenie krytyczne. Są to cztery lekcje na każde półrocze, które dostosowane są do różnych grup wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Zawiera on szczegółowe scenariusze zajęć wraz z materiałami dla osób uczniowskich. Zajęcia mogą być prowadzone przez pedagogów, psychologów lub wychowawców. Równolegle program przechodzi proces ewaluacji. Obecnie trwają zapisy do drugiej edycji programu.

To nie wszystko! Powstał również ogólnodostępny program wspierający dla rodziców i opiekunów. Został opracowany wspólnie z Parenteen.pl, organizacją, która zrzesza społeczność specjalistów i rodziców dorastających dzieci i nastolatków. Jego zadaniem jest wzmacnianie więzi rodzinnych i dodanie siły do pracy nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą rodzicielstwo. Cykl filmów szkoleniowych, webinarów i podcastów jest ogólnodostępny na stronie mlodeglowy.pl, a także na kanałach Parenteen.pl.

 

***

Fundacja UNAWEZA
Fundacja UNAWEZA została założona przez Martynę Wojciechowską w 2019 roku. Daje skrzydła podopiecznym poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewnia dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełnia marzenia. Pomaga w Polsce i na krańcach świata. Teraz skupia swoje działania również na młodych ludziach w ramach projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Słowo UNAWEZA pochodzi z suahili i po angielsku oznacza YOU CAN. MOŻESZ.