Nasz patronat. X Kongres Edukacja i Rozwój 2023. Trwają zapisy na cenione w branży oświatowej wydarzenie

Jakie wyzwania czekają oświatę w nowym trudnym roku szkolnym i jak sobie z nimi poradzić? – wokół tego kluczowego zagadnienia będzie koncentrować się jubileuszowy X Kongres Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 19 i 20 października 2023 r. w Kazimierzu Dolnym. Trwają zapisy na to cenione w branży oświatowej wydarzenie.

Podczas dwóch dni Kongresu poruszymy najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z zarządzaniem oświatą. Skupimy się na bieżących i planowanych zmianach w prawie, które realnie wpływają na działalność organów prowadzących, jednostek obsługujących oraz placówek oświatowych.

Zagłębimy się w tematykę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, szczególnie istotnej w czasach kryzysu społeczno-gospodarczego. Poruszymy także tematy związane z zatrudnianiem nauczycieli i sytuacjami kryzysowymi w placówkach. Porozmawiamy o pieniądzach w oświacie.

W tym roku wydarzenie jest kierowane w szczególności do:

>> przedstawicieli JST (zwłaszcza naczelników i pracowników wydziałów oświaty);

>> przedstawicieli oświatowych centrów usług wspólnych;

>> dyrektorów szkół i przedszkoli oraz szkół różnych typów.

Spotkanie ma na celu integrację środowiska wokół kluczowych wyzwań, jakie stoją przed samorządami, oświatowymi centrami usług wspólnych i dyrektorami placówek w bieżącym roku szkolnym oraz w latach najbliższych.

Będzie to świetna okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz pozyskania nowych informacji z zakresu zarządzania oświatą. Zapraszamy do dialogu i spojrzenia na nadchodzące wyzwania z różnych perspektyw.

Organizatorem kongresu jest Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopisma „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” oraz serwisem LEX Prawo Oświatowe.

 Więcej informacji oraz możliwość rejestracji:

>> www.kongres-edukacja.pl

 ***

Patronat medialny: Głos Nauczycielski