Nasz patronat. X Międzynarodowa Konferencja Montessori. „Montessori drogą do poznania dziecka i samego siebie”

W tym roku nasza konferencja odbędzie się w formule online 14-16 maja br. Jak co roku zaprosiliśmy wykładowców z Polski i z zagranicy, którzy poprowadzą ponad 50 warsztatów.

Już po raz 10. zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję Montessori! Każdy, komu jest bliskie wychowywanie i edukowanie dzieci do życia w miłości, pokoju i bez przemocy, znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy opiekuje się najmłodszymi, pracuje w przedszkolu, uczy w szkole, organizuje zajęcia dodatkowe bądź prowadzi edukację domową. Przygotowaliśmy również interesującą ofertę dla dyrektorów placówek.

Coroczna Międzynarodowa Konferencja to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności montessoriańskiej. Od 10 lat łączy nauczycieli Montessori z całej Polski. Wiele szkół i przedszkoli wpisuje te dni w swój kalendarz jako dni rozwoju zawodowego.

Główne idee przyświecające organizacji konferencji to pokazywanie najlepszych standardów prowadzenia placówek oraz najlepszych praktyk edukacyjnych.

Montessori to wspólnota dzieci, rodziców i nauczycieli, więc zależy nam również na pokazaniu Montessori jako ruchu globalnego.

Konferencja to przede wszystkim uczestnicy – to zgodnie z ich sugestiami planujemy tematykę warsztatów. W ostatnich latach gościliśmy ok. 700 uczestników z całego świata, wierzymy, że w tym roku, chociaż online, spotkamy się w równie licznym gronie, a po zakończeniu konferencji każdy będzie bogatszy o nowe doświadczenia, inspiracje i z niecierpliwością będzie oczekiwał kolejnej edycji.

Maria Montessori opracowała swoją metodę na początku XX w. Prowadząc sieć placówek dla małych dzieci z biednych rodzin robotniczych w różnych miastach Włoch, stworzyła program nauczania, który z powodzeniem stosowany jest do dziś i zyskuje coraz większą popularność. Montessori podeszła do edukacji z pasją naukowca – wprowadzanie nowych metod traktowała jako eksperyment, który wymagał ścisłej obserwacji przebiegu i skutków, analizy wyników i przygotowywania kolejnych działań w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Metoda ta charakteryzuje się kilkoma cechami, które istotnie odróżniają ją od innych form edukacji:

>> dzieci są uczone samodzielności i samodyscypliny;

>> duży nacisk kładziony jest na przygotowanie nauczycieli, otoczenia i materiału;

>> grupy są mieszane wiekowo;

>> lekcje są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dziecka;

>> dziecko pracuje ze specjalnie przygotowanym materiałem, dzięki któremu może samo weryfikować swoją pracę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliski jest rozwój dzieci, ale i swój własny jako rodzica, nauczyciela czy dyrektora placówki Montessori.

Polski Instytut Montessori

***

>> Program konferencji: http://konferencja-montessori.pl/program

>> Głos Nauczycielski objął patronat medialny nad X Międzynarodową Konferencją Montessori

***

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zamieszczonymi na www.glos.pl i Fb Głosu Nauczycielskiego konferencja miała odbyć się 16-18 kwietnia br. Jednak w związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 Polski Instytut Montessori zdecydował się na zmianę terminu i przesunięcie konferencji na 14-16 maja 2021 r.