Nasz patronat. XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Tylko do 15 października 2019 r. można zgłaszać drużyny do XIX Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Oświaty NOWY SĄCZ – 2019. Turniej odbędzie się w sobotę 26 października.

Celem imprezy, którą organizują Związek Nauczycielstwa Polskiego, Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu i Miasto Nowy Sącz jest integracja środowiska nauczycielskiego i krzewienie zdrowego stylu życia.

Patronat honorowy nad turniejem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Nowy Sącz – Ludomir Handzel i prezes ZNP – Sławomir Broniarz . Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Głos Nauczycielski.

Zawody zostaną rozegrane na hali sportowej MOSiR w Nowym Sączu. Zgłoszenia drużyn do dnia 15 października 2019 r. należy przesyłać na adres: TZPS Nowy Sącz ul. Partyzantów 16.

Cały Regulamin turnieju można znaleźć tutaj.

(GN)

Fot: nowysacz.znp.edu.pl