Nasz patronat. XV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Lublin 2020!

W dniach 23 kwietnia -31 maja 2020 odbędzie się XV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Lublin 2020. Celem wydarzenia jest cykliczna prezentacja najnowszych dokonań plastycznych pracowników oświaty oraz stworzenie możliwości konfrontacji postaw twórczych i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń integrujących środowisko.

Organizatorami XV ogólnopolskie biennale twórczości plastycznej nauczycieli są Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz wojewódzka biblioteka publiczna im H. Łopacińskiego w Lublinie. Głos Nauczycielski objął patronat medialny nad wystawą.

Do udziału w biennale zaproszeni są pracujący lub emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty zajmujący się twórczością artystyczną, którzy zaprezentują swoje najnowsze prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej lub grafiki komputerowej a także fotografii.

Zgłoszenia wraz z pracami do udziału w wydarzeniu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r. na adres: Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP w Lublinie. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę zostaną o tym fakcie powiadomieni do 16 kwietnia 2020 r.

Regulamin biennale oraz karta zgłoszenia są dostępne tutaj.

(JK, GN)

Fot: ZNP/Lublin