Nasz patronat. Zaproszenie na Święto Teatru na Prowincji. Tym razem w trybie zdalnym

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku (we współpracy z Fundacją Dzieci Wrzesińskich) po raz 17. podjęła się realizacji projektu Święto Teatru na Prowincji, uwzględniając nietypową sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2.

Celem projektu jak co roku jest promowanie kreatywności młodzieży oraz indywidualnych predyspozycji dzieci i młodych ludzi, którzy nie akceptują bylejakości, ale prezentują pozytywną postawę wobec innych i utrwalają uniwersalne wartości: wrażliwość, okazywanie szacunku, życzliwości i tolerancji.

19-21 maja 2021 r. w trybie zdalnym w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji odbędą się: XVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Kto ty jesteś, człowieku?” oraz wydarzenia towarzyszące, w tym Ogólnopolska Konferencja „Kreatywność i innowacyjność w edukacji”. W tym roku gościnnie wystąpią również zespoły teatralne z Grecji.

To kolejna już impreza kulturalna zakrojona na tak szeroką skalę. Doświadczenia z lat poprzednich podpowiadają, że jest ona bardzo potrzebna w środowisku lokalnym i ponadregionalnym.

Regulaminy związane ze Świętem Teatru na Prowincji są dostępne na stronie internetowej https://ssp-nf.wrzesnia.pl/ (Zaproszenie do udziału w Święcie Teatru na Prowincji 2021 i regulaminy konkursów – https://ssp-nf.wrzesnia.pl/artykuly/swieto-teatru/1988-zaproszenie-do-udzialu-w-swiecie-teatru-na-prowincji-2021-i-regulaminy-konkursow.html).

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli m.in.: minister edukacji i nauki, starosta wrzesiński, burmistrz miasta i gminy Września, wielkopolski kurator oświaty, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Collegium Wratislaviense i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że na Święcie Teatru na Prowincji nie zabraknie Państwa oraz dzieci, młodzieży i nauczycieli z Państwa placówek.

Sławomira Czarnecka

dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku

***

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują m.in. Głos Nauczycielski i Dyrektor Szkoły

Materiały do pobrania:

>> Agenda konferencji

>> plakat konferencji