Nasz patronat. Zaproszenie na XIV Konferencję Naukową „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty” (13 marca br.)

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na XIV konferencję poświęconą problematyce prawa i zarządzania w systemie oświaty, która odbędzie się 13 marca 2023 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa).

Na konferencję zapraszamy dyrektorów, pedagogów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Wydarzenie ma na celu przedstawienie najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, lecz także z zakresu prawa, bezpieczeństwa i kompetencji miękkich.

Podczas Konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:

>> „Zadania dyrektora w świetle ostatnich zmian ustawy Prawo oświatowe”

Przedmiotem wykładu będzie pozycja prawna dyrektora szkoły, w tym:

 • dyrektor szkoły – pozycja ustrojowa,
 • wybrane prawa i obowiązki dyrektora szkoły jako osoby zarządzającej budynkiem szkoły,
 • dyrektor szkoły jako przełożony służbowy,
 • zadania dyrektora w zakresie organizacji pracy szkoły oraz jego uprawnienia w stosunku do uczniów – nowe regulacje w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.

Mec. Artur Olszewski: doktor nauk prawnych, radca prawny, ukończył aplikację sądową, współpracownik uczelni wyższych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prawnych, jak i osób prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji samorządowych, administracyjnych i placówek oświatowych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym współautor komentarza do ustawy Prawo oświatowe.

>> „Pierwsza pomoc w dobie uzależnień i zagrożeń psychospołecznych”

Żyjemy w dobie uzależnień i kryzysu równowagi psychicznej, które mają istotny wpływ na zdrowie oraz na kondycję każdego z nas. Na wykładzie, który poprowadzony zostanie przez ratownika medycznego z 32-letnim doświadczeniem Marcina „Borkosia” Borkowskiego, obalone zostaną mity, które narosły wokół tematyki ratownictwa medycznego. Celem wystąpienia jest zwiększenie świadomości potrzeby niesienia pierwszej pomocy oraz przetestowanie posiadanej wiedzy.

Marcin „Borkoś” Borkowski: ratownik medyczny, który z pasją pomaga ludziom. Aktywny w mediach społecznościowych (Jego kanał śledzi ponad 230 tys. osób). Ideą działania jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, w celu popularyzacji wiedzy o ratownictwie medycznym. Mistrz Europy w ratownictwie medycznym, swoje umiejętności w niesieniu pomocy szlifuje od ponad 30 lat.

>> „Wpływ płci psychologicznej na wybory i decyzje zawodowe oraz osobiste”

Warsztaty, które będą okazją do osobistego rozwoju oraz doskonalenia zawodowego, obejmą zagadnienia związane z płcią psychologiczną i jej wpływem na:

 • schematy myślenia i działania w obszarze budowania relacji,
 • decyzyjność oraz podejście do zmian osobistych i zawodowych,
 • podejmowanie zachowań ryzykownych,
 • sposoby reagowania na sytuacje stresowe,
 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • wybór kariery zawodowej,
 • wybory w zakresie drogi edukacyjnej, np. wśród młodzieży.

Dr Agnieszka Nowocień: coach, doktor nauk w zakresie polityki personalnej, marketingu usług, ekonomiki łączności. Jest nie tylko doświadczonym wykładowcą z pasją, ale przede wszystkim praktykiem. Współpracuje z Polskim Radiem Trójką, Radiem Plus oraz Telewizją Polską TVP2. Trener wewnętrzny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie oraz aktywny trener biznesu. Wykładowca akademicki m.in. Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

>> „Poczucie własnej wartości w procesie zmiany”

Poczucie własnej wartości wpływa na to, co o sobie myślimy oraz na ile czujemy się sprawczy i skuteczni. Do jego budowania, a także rozbudzania potrzeby rozwoju i zmiany przyczynia się realistyczne planowanie, sprzyjające osiąganiu wyznaczonych celów.

Warsztaty mają na celu pokazanie ww. wzajemnych zależności i mechanizmów oraz uświadomienie uczestnikom wpływu budowania zaufania wobec siebie na odwagę inicjowania i przeprowadzania zmian. Uczestnicy będą mieli okazję odpowiedzieć na pytania:

 • Jak wykorzystać poczucie własnej wartości w procesie zmiany, jak je wzmocnić?
 • Jak znaleźć odwagę do rozpoczęcia nowych procesów w naszym życiu?
 • Jak planować działania?

Dr Magdalena Ścigała: psycholog, doktor nauk o zarządzaniu, specjalistka i autorka prac naukowych z zakresu decyzji menedżerskich i zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca akademicki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2023 r., na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89

Źródło: https://www.uth.edu.pl/aktualnosci/konferencja-oswiatowa-2023-zaproszenie

Fot. Materiały organizatora (www.uth.edu.pl)

Głos Nauczycielski jest patronem medialnym konferencji oświatowej 2023