„Nasza tablica” z informacjami Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wydawana cyklicznie i ukazuje się w Głosie Nauczycielskim.
Zachęcamy do wywieszania “NT” na tablicy z informacjami związkowymi w szkole lub placówce oświatowej.