Nauczyciel Roku 2019. Trwa 18. edycja Konkursu! Szansa dla pasjonatów!

Praca to ich żywioł i pasja. Uczą swoich wychowanków nie tylko całek, gramatyki czy wzorów chemicznych, ale przede wszystkim pokazują i objaśniają im świat i próbują sprawić, żeby wyrośli na dobrych ludzi!

Co to znaczy: być dobrym nauczycielem? Definicji jest zapewne tyle, ilu uczniów. Dla jednych dobry nauczyciel to taki, który pomoże im zdobyć olimpijskie laury i dostać się do wymarzonej szkoły lub uczelni. Dla innych to ktoś, do kogo można się zwrócić, kiedy prawa Newtona nijak nie mogą wejść do głowy, albo kto potrafił dostrzec i rozwinąć uczniowski talent. Są i tacy, którzy uporowi i cierpliwości nauczyciela zawdzięczają to, że udało im się przejść z klasy do klasy. Wszystkie te definicje mają jednak wspólny mianownik: dobry nauczyciel to ktoś, do kogo ma się zaufanie. I właśnie

dla takich nauczycieli jest nasz Konkurs.

Szukamy ludzi, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, dla których praca to żywioł i pasja. Nauczycieli, którzy uczą swoich wychowanków nie tylko całek, gramatyki czy wzorów chemicznych, ale przede wszystkim pokazują i objaśniają im świat i próbują sprawić, żeby wyrośli na dobrych ludzi.

Nauczyciel Roku to nie jest plebiscyt. Tu nie liczą się kliknięcia czy wysłane SMS-y. Ważne są osiągnięcia – te małe i te duże. Te, które da się zważyć i zmierzyć, ale i te wychowawcze, niedające się przeliczyć na procenty i punkty. Ważne są opinie innych: uczniów, wychowanków, absolwentów i ich rodziców, kolegów z pracy, współpracujących z nauczycielem instytucji i organizacji. Ważne są zaangażowanie i kreatywność. Ważna jest pasja i ważna jest misja. I ważne jest też to, jak sam nauczyciel postrzega siebie, swoją pracę, zawodowy etos. Ważne jest wszystko, co sprawia, że można powiedzieć o nauczycielu, iż jest nietuzinkowym przedmiotowcem, nauczycielem przedszkola, szkoły specjalnej, biblioteki, wychowawcą, logopedą czy pedagogiem. Bo

szukamy Najlepszych z Najlepszych!

Dorobek nauczyciela ocenia profesjonalne jury, któremu od 2002 r., czyli od pierwszej edycji naszego Konkursu, przewodniczy prof. Stefan M. Kwiatkowski, obecnie rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jury Konkursu Nauczyciel Roku doskonale wie, czym różni się praca w przedszkolu od przygotowania olimpijczyka. I jaka jest różnica między pracą w wielkim mieście i małej wsi.

Zwycięzcę Konkursu poznamy

8 października br., podczas Gali Finałowej, która – tradycyjnie już – odbędzie się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wtedy dowiemy się, kto spośród trzynastu finalistów zostanie Nauczycielem Roku 2019, kto dostanie Wyróżnienia (dwie osoby), a kto będzie uhonorowany tytułem Nominowanego w Konkursie. Placówki wszystkich finalistów otrzymają certyfikaty „Szkoła na Medal”.

Jeśli więc znacie jakiegoś nietuzinkowego nauczyciela lub wychowawcę, który ma pasję, potrafi porwać młodzież i umie dostrzec potrzeby ucznia, nie czekajcie, zgłoście go do naszego Konkursu!

***

Na zdjęciu: Tak było podczas naszej ubiegłorocznej Gali – Nauczyciel Roku 2018 Przemysław Staroń odbiera gratulacje od laureatów Konkursu z poprzednich lat

Fot. Rajmund Nafalski

***

Konkurs w pigułce:

>> Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2019 mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

>> Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu są dostępne na www.glos.pl/nauczycielroku. Formularz będzie także drukowany na łamach Głosu Nauczycielskiego.

>> Zgłoszenie trzeba przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2019”) najpóźniej do 13 września 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego!).

>> Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres mailowy nauczycielroku@glos.pl.

***

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2019

Zgłoszenie do Konkursu Nauczyciel Roku 2019 (formularz)

Formularz oraz regulamin dostępne w formacie pdf. do pobrania z linków:

formularz zgłoszeniowy.pdf

regulamin konkursu.pdf