Nauczyciel Roku. Informujemy: tegoroczna edycja naszego Konkursu nie odbędzie się

To była trudna decyzja. Chyba najtrudniejsza z tych, jakie przyszło podejmować organizatorom w historii naszego Konkursu. Ze smutkiem informujemy, że w 2020 r. postanowiliśmy nie ogłaszać kolejnej edycji Konkursu Nauczyciel Roku. Dlaczego podjęliśmy taką decyzję?

Uważamy, że w obecnej sytuacji nie jest możliwe przeprowadzenie Konkursu w tradycyjnej, znanej od 2002 r. formule. Natomiast ewentualny wybór Nauczyciela Roku w formule online pozbawiłby naszą inicjatywę charakteru uroczystego wydarzenia, jednego z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w kraju. Uczestników pozbawiłby możliwości udziału w uroczystym Finale.

Ważąc wszystkie „za” i „przeciw”, po zasięgnięciu opinii członków Kapituły Konkursu, postanowiliśmy, że w tym roku nie ogłosimy kolejnej jego edycji. Decyzja ta ma związek z trwającą pandemią koronawirusa i wynika z poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne potencjalnych uczestników Konkursu. Kierowaliśmy się również szacunkiem dla uczestników oraz osób popierających ich kandydatury. Epidemia COVID-19 nie ustępuje, a prawdopodobieństwo pojawienia się tzw. drugiej fali masowych zachorowań jesienią br. jest wysokie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja epidemiczna ani w jakim reżimie sanitarnym będziemy funkcjonować w październiku, kiedy tradycyjnie odbywa się uroczysta Gala Nauczyciel Roku.

Uznaliśmy, że nie możemy rozpoczynać naszego przedsięwzięcia, zachęcać do udziału w nim i dopingować nauczycieli do sięgania po najwyższy laur, nie wiedząc, czy będzie możliwe doprowadzenie tej edycji Konkursu do finału oraz wręczenie nagród finalistom podczas uroczystej Gali.

Wzięliśmy również pod uwagę fakt, że Nauczyciel Roku nie jest plebiscytem, rozstrzyganym na podstawie głosowania online. W naszym Konkursie jurorzy oceniają udokumentowany dorobek i osiągnięcia nauczycieli. Skompletowanie konkursowej dokumentacji wymaga od uczestników wiele czasu i wysiłku i byłoby utrudnione w sytuacji, kiedy szkoły i placówki oświatowe w zasadzie pozostają zamknięte, a kontakty społeczne nadal są ograniczone.

Jednocześnie z całą mocą stwierdzamy, że Konkurs Nauczyciel Roku wróci w pierwszym możliwym momencie, kiedy ustaną przeszkody uniemożliwiające jego organizację. Jednym z celów Konkursu jest pielęgnowanie wizerunku zawodu nauczyciela, kształtowanie jego prestiżu. A z tego nie chcemy i nie możemy rezygnować!

Redakcja Głosu Nauczycielskiego