Nauczyciele napisali list do kurator Nowak. „Wyrażamy oburzenie Pani wypowiedzią”

Kilkudziesięciu nauczycieli z krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wystosowało list otwarty do małopolskiej kurator oświaty. Wyrazili swoje oburzenie.

Chodzi o wypowiedź Barbary Nowak, w której zasugerowała, że to nauczyciele mogą mieć związek z alarmami bombowymi, które utrudniały przeprowadzenie matur. Szef ZNP Sławomir Broniarz rozważa kroki prawne wobec kurator.

Pedagodzy są zbulwersowani. „My, nauczycielki i nauczyciele krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wyrażamy oburzenie Pani wypowiedzią sugerującą związek między ogólnopolskim strajkiem nauczycieli a alarmami bombowymi w szkołach, zakłócającymi przebieg egzaminów maturalnych” – czytamy w liście.

„Pragniemy podkreślić z całą mocą, że stanowczo potępiamy wszelkie działania mogące utrudnić młodym ludziom start w dorosłe życie. Tym bardziej ubolewamy, że osoba, która winna stać na straży godności zawodu nauczyciela, tak szybko zapomniała, że to właśnie nauczyciele zawiesili akcję strajkową po to, by młodzież mogła spokojnie ukończyć szkołę i zdać maturę” – przekonują.

W dalszej części listu zdecydowanie sprzeciwiają się słowom, które „dyskredytują w oczach opinii publicznej ludzi słusznie upominających się o swoje prawa i walczących o poprawę jakości edukacji w polskich szkołach”.

„Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na tak niesprawiedliwe i nieprawdziwe opinie!” – konkludują.

Co takiego powiedziała Nowak? Argumentowała, że strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego miał na celu wywołanie chaosu i wrażenia, że państwo polskie jest w kryzysie.

– Alarmy bombowe w szkołach, gdzie dziś uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. Metody które stosują tylko terroryści. To kolejne potwierdzenie, że trwające od 8 kwietnia akcje strajkowe w szkołach były elementem (nie pierwszym) konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji Państwa Polskiego. Atak na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Czy jest jeszcze jakaś granica w walce o władzę? – pytała w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl.

W podobnym tonie wypowiedział się wiceminister kultury Jarosław Sellin, który stwierdził „że część nauczycieli sygnalizowała, że jest zainteresowana tym, żeby się nie udały matury”.

Na te słowa zareagował szef ZNP Sławomir Broniarz. – To próba dyskredytowania mojej osoby, ZNP, ale przede wszystkim tysięcy nauczycieli, którzy w tym strajku brali udział – podkreślił w TVN24.

Odnosząc się do słów małopolskiej kurator tłumaczył, że ZNP zawiesił strajk po to, żeby można było zrobić klasyfikowanie i żeby te egzaminy odbyły się w normalnym trybie. – Pani kurator jest znana z dość barwnych i mało przemyślanych wypowiedzi, chyba tylko po to żeby media ją cytowały. Być może to jedyny cel – zaznaczył.

– To kolejna taka plugawa wypowiedź, która ma pokazać ZNP w złym świetle. – Jeżeli pani kurator publicznie tego nie sprostuje i nie przeprosi mojej organizacji, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego – zapowiedział.

(JK, GN)

Fot: Barbara Nowak/Facebook

List otwarty nauczycieli krakowskich szkół ponadgimnazjalnych do Małopolskiej Kurator Oświaty, Pani Barbary Nowak

Szanowna Pani,

my, nauczycielki i nauczyciele krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wyrażamy oburzenie Pani wypowiedzią sugerującą związek między ogólnopolskim strajkiem nauczycieli a alarmami bombowymi w szkołach, zakłócającymi przebieg egzaminów maturalnych.

Pragniemy podkreślić z całą mocą, że stanowczo potępiamy wszelkie działania mogące utrudnić młodym ludziom start w dorosłe życie. Tym bardziej ubolewamy, że osoba, która winna stać na straży godności zawodu nauczyciela, tak szybko zapomniała, że to właśnie nauczyciele zawiesili akcję strajkową po to, by młodzież mogła spokojnie ukończyć szkołę i zdać maturę.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc słowom, które dyskredytują w oczach opinii publicznej ludzi słusznie upominających się o swoje prawa i walczących o poprawę jakości edukacji w polskich szkołach.

Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na tak niesprawiedliwe i nieprawdziwe opinie!

Strajkujący nauczyciele krakowskich szkół ponadgimnazjalnych:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie II Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie VIII Liceum Ogólnokształcące im.Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie